Haftanın Olgusu-50 (18 Temmuz 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

18 Temmuz 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

21 yaş kadın hasta altı aydır devam eden sırt ağrısı nedeniyle başvuruyor.

Dr. Onur Paşa
Doç. Dr. Onur Taydaş
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. Sagital T2 (A) ve T1 (B) ağırlıklı görüntülerde hipointens, aksiyel kontrastsız BT (C) görüntüsünde hiperdens lezyon izleniyor (oklar).
 1. Osteom

 2. Parosteal osteosarkom

 3. Sklerotik metastaz

Melorheostosis

Melorheostosis

 1. Sklerozan kemik lezyonlarına sebep olan mezenkimal bir displazidir.

 2. Genç erişkin hastalarda daha sık görülür.

 3. Daha çok uzun kemikleri tutar, aksiyel iskelet tutulumu da nadir de olsa görülür.

 4. En sık semptomu ağrı olmakla birlikte genelde insidental olarak saptanır.

 5. Hastamızda tanı, alınan açık kemik biyopsisi ile konfirme edilmiştir.
Görüntüleme Bulguları
 1. Periosteal kortikal kalınlaşma karakteristik özelliğidir.

 2. Direkt grafide eriyen mum bulgusu (dripping wax sign) tipiktir.

 3. MRG’de tüm sekanslarda hipointens görülür ve kontrast tutmaz.
 • Renjith KR, Shetty AP, Kanna P RM, Rajasekaran S. Spinal Melorheostosis: A Rare Cause for Thoracic Radiculopathy. Int J Spine Surg. 2020;14(2):209-212.

 • Leong AWS, Langdon J, Malhotra V, Mandalia U. A case of spinal melorheostosis. J Clin Imaging Sci 2022;12:8.