Haftanın Olgusu-5 (6 Eylül 2021)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

6 Eylül 2021

ÖyküBulgular (1)Bulgular (2)Bulgular (3)Ayırıcı TanıTanıTartışmaAyırıcı TanıAyırıcı TanıKaynaklar

33 yaşında kadın, ağız tabanında şişlik

Dr.  Gülgün Yılmaz Ovalı
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Manisa

 1. US incelemesinde ağız tabanında kistik yapıda ve  içerisinde ekleri gösteren ekojen multipl milimetrik odaklar izlenmektedir.

 2. BT incelemesinde orta hattın sağında yerleşmiş kistik heterojen düşük dansitede ve yağ-deri ekleri-keratin içeriğine bağlı yapılara bağlı odaklar izlenmektedir (Ok).

 3. MRG incelemesinde ağız tabanında mylohyoid kas  ile sınırlanmış T1A ve T2A görüntülerde yüksek içerikli içerisinde ekleri gösteren milimetrik multipl odaklar bulunan yağ baskılı T1A görüntülerde kontrast parlaklaşması göstermeyen düzgün lobule konturlu kistik yer kaplayan oluşum izlenmektedir.
 1. Ranula

 2. Dermoid kist

 3. Epidermoid kist

 4. Tiroglossal duktus kisti

 5. Lenfanjiom

Dermoid kist

Dermoid kist

 • Dermoid kist

 • Epidermoid kist

 • Teratom

DERMOİD KİST
 1. Baş boyun yerleşimi %7. Ağız tabanı yerleşimi sıktır.

 2. Genellikle orta hat yerleşimli dir fakt lateralizan da olabilir.

 3. İçerik farkı: Tümünde epitel kaplı –peynirimsi keratinöz materyel

  1. Epidermoid: Basit skuamoz epitel

  2. Dermoid: Keratin- deri ekleri- yağ lobulleri

  3. Teratoid kist: Ektoderm-mezoderm-endoderm

 4. Lokalizasyon:  Supramilohyoid-inframilohyoid –perimilohyoid-transmilohyoid

 5. Cerrahi yaklaşım lokalizasyonuna göre belirlenir (1,2).

Ranula;

 1. T1 sinyali içeriğe bağlı yüksek de olabilen sublingual gland veya minör tükrük bezi kanallarının tukanması sonucu oluşan periferinde epitelial katmanı bulunan mukoz retansiyon kistidir (3).

 2. Debriye bağlı içinde ekojeniteler görülebilir.

 3. Rüptüre olursa sublingual boşluktan submandibuler boşluğa incelerek uzanan kuyruk şeklinde nonepitelize komponent ile uzanır ve ‘diving’ veya  ‘plunging’ ranula adını alır.

 4. Zaman zaman ağız tabanında dermoid kist –ranula ayırıcı tanısı mümkün olmamakla beraber dermoid kist içeriğinde olan bu olguda da izlenen keratin ekleri- yağ lobullerinin – varsa kalsifikasyon dermoid kist lehine olur (3,4)

Epidermoid Kist;

 1. Difüzyon görüntülemede difüzyon kısıtlanması bulgusu ile tanınabilir (4).
 • Wiggins R. Oral cavity. In: Harnsberger HR, ed. Diagnostic imaging: head and neck. Salt Lake City, Utah: Amirsys, 2004; III-4-6–III-4-48

 • Wong KT, Lee YYP, King AD, Ahuja AT. Imaging of cystic or cyst-like neck masses. Clin Radiol 2008; 63(6):613–622

 • Macdonald AJ, Salzman KL, Harnsberger HR. Giant ranula of the neck: differentiation from cystic hygroma. AJNR Am J Neuroradiol 2003;24(4): 757–761

 • La’Porte S, . Juttla LK, Lingam RK. Imagıng the floor of the mouth and the sublingual space. RadioGraphics 2011 31:5, 1215-1230.