Haftanın Olgusu-48 (4 Temmuz 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

4 Temmuz 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

63 yaş, erkek
Üç aydır progresif olarak artan baş ağrısı, baş dönmesi ve ateş

Doç. Dr. Onur Taydaş
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. Sagittal T2 (A) ve kontrastsız T1 (B) ağırlıklı görüntülerde hipointens görünümde, postkontrast T1 (C) ağırlıklı serilerde belirgin kontrast tutan dural lezyonlar izleniyor (oklar).

 2. Hastanın klinik olarak kemik iliği tutulumu bulguları bulunması sebebiyle kemik iliği biyopsisi yapıldı.
 1. Menenjiyom

 2. Dural metastaz

 3. Piyojenik menenjit

Erdheim-Chester Hastalığı

Erdheim-Chester Hastalığı

 1. Multisistemik tutuluma yol açan bir histiyositozdur.

 2. Orta yaş erkek hastalarda daha sık görülür. Kalıtımsal değildir.

 3. Farklı sistemleri tutabildiği için çok farklı semptomlarla ortaya çıkabilir. En sık nörolojik semptomları baş ağrısı, bilişsel bozukluklar ve serebellar bulgulardır.
Görüntüleme Bulguları
 1. Dural lezyonlar kontrast tutan kitle şeklinde ortaya çıkar ve menenjiyomları taklit edebilir.

 2. Menenjiyomlardan en önemli farkı T2 ağırlıklı serilerde hipointens görülmesidir.
 • Parks, N. E., Goyal, G., Go, R. S., Mandrekar, J., & Tobin, W. O. (2018). Neuroradiologic manifestations of Erdheim-Chester disease. Neurology: Clinical Practice, 8(1), 15-20.

 • Garg, N., & Lavi, E. S. (2021). Clinical and Neuroimaging Manifestations of Erdheim–Chester Disease: A Review. Journal of Neuroimaging, 31(1), 35-44.