Haftanın Olgusu-47 (27 Haziran 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

27 Haziran 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

53 yaş kadın, diplopi

Arş. Gör. Dr. Nuri Salman
Doç. Dr. Nursel Yurttutan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. Kontrastlı torakal spinal Manyetik Rezonans Görüntüleme (A) ‘de spinal kordda santral yerleşimli, uzun segmet, ekspansil özellikte kranial ve kaudal tarafında hemosiderine ait olabilecek T2 hipointens alanların (‘şapka işareti’) izlendiği, T1A’ da hipointens (ok), T2A’da hiperintens (ok) heterojen sinyal özelliğine sahip içerisinde kistik-nekrotik ve hemorajik kompenentlere ait sinyal değişikliklerinin bulunduğu intramedüller yerleşimli ventral ve dorsal epidural aralığı oblitere eden kitle  izlenmektedir. Tanımlanan kitlede postkontrast seride heterojen tarzda kontrast tutulumu dikkati çekmektedir (ok).

 2. Kontrastsız Bilgisayarlı Tomografi görüntülemelerinde (B); aksiyal (ok), sagital (ok) ve koronal reformatlarda (ok) spinal kanalda ekspansiyon ve kordda heterojen görünüm dikkat çekmektedir.
 1. Spinal ependimom

 2. Spinal astrositom

 3. Spinal hemanjioblastom

 4. İdiyopatik transvers miyelit

 5. Demiyelinizan hastalık

Spinal Ependimom

Spinal Ependimom

 1. Spinal ependimomlar erişkin ve pediatrik popülasyonlarda görülebilen tümörler olup genel populasyonda en sık görülen spinal tümörlerdir. En yüksek insidans dördüncü dekatta olup; ortalama başvuru yaşı 39’dur. Erkeklerde kadınlara göre daha sık rastlanmaktadır.

 2. Semptomlar diğer intrameduller kitleler ile benzer olup ağrı, duyu kaybı ve güçsüzlük sık olarak gözlenir.

 3. Duyu kayıpları daha sık olup çoğunlukla santralde spinotalamik yollara yakın yerleşim ile açıklanır. Motor kayıplar dev ependimomlarda izlenir.

 4. Genetik olarak MEN1 sendromları ile arasında ilişki mevcuttur.

 5. Ependimomlar spinal kord boyunca herhangi bir yerde oluşabilir, ancak servikal kord en sık görüldüğü bölgedir (%44), torakal spinal kord %26 oranında etkilenir.

 6. Spinal BT’de spinal kordda ekspansiyon, heterojen izo-hiperdens alanlar içeren kitle olarak izlenir ve kontrastlı serilerde belirgin olarak boyanırlar.

 7. Spinal MRG’de, genellikle 4 vertebra korpusu yüksekliğinden büyük, ekspansil, içerisinde kistik alanlar barındıran, kapsülü olmayan bununla birlikte iyi sınırlanmış, belirgin kontrastlanan ve çoğunlukla kalsifikasyon barındırmayan spinal kitleler olarak tanımlanırlar. T2A’da hemosiderin rim (cap sign) karakteristik bulgularından biridir.

 8. Hastamızın patoloji sonucu ‘ependimom WHO grade 2’ olarak raporlanmıştır.

 9. Spinal ependimomlarda cerrahi ve postoperatif radyoterapinin birlikte kombine edilmesi ile 5-10 yıllık sağkalım çoğu serilerde %50-100 arasında bildirilmiştir.
 • Kahan H, Sklar EM, Post MJ et-al. MR characteristics of histopathologic subtypes of spinal ependymoma. AJNR Am J Neuroradiol. 1996;17 (1): 143-50.

 • Smith AB, Soderlund KA, Rushing EJ et-al. Radiologic-pathologic correlation of pediatric and adolescent spinal neoplasms: Part 1, Intramedullary spinal neoplasms. AJR Am J Roentgenol. 2012;198 (1): 34-43

 • Koeller KK, Rosenblum RS, Morrison AL. Neoplasms of the spinal cord and filum terminale: radiologic-pathologic correlation. Radiographics. 20 (6): 1721-49

 • Areli CO, Bollen AW, Goode B et-all. Genetic confirmation that ependymoma can arise as part of multiple endocrine neoplasia type 1 (MEN1) syndrome ACTA,Neuropathol 2017 Apr: 133(4): 661-663