Haftanın Olgusu-46 (20 Haziran 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

20 Haziran 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

53 yaş kadın, diplopi

Asist. Dr. Turgay Kara
Doç. Dr. Nursel Yurttutan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. Aksiyel planda elde olunan orbita MRG’de (A) sağ intrakonal alanda medial ve lateral rektus kası ile sağ optik sinir arasında yerleşim gösteren düzgün ve keskin sınırlı 11x11x13 mm boyutlarında T1A hipointens, T2A ara sinyal intensitesinde , FLAIR görüntüde hiperintens, yağ baskılı sekanslarda baskılanmayan nodüler lezyon izleniyor.

 2. B: Kontrast sonrası üç farklı zamanda elde olunmuş seride arteryel (ok), venöz (ok) ve geç faz (ok) lezyonda periferden nodüler tarzda başlayan ve giderek artan kontrast tutulumu izleniyor.
 1. Orbital kavernöz hemanjiyom

 2. Epidermoid kist

 3. Menenjiyom

 4. Şıvannom

 5. Metastaz

 6. Lenfoma

 7. Orbital varis

Orbital kavernöz hemanjiyom

Orbital kavernöz hemanjiyom

 1. Kavernöz hemanjiyomlar erişkinlerde orbitanın en sık görülen vasküler lezyonlarıdır ve tüm orbita tümörlerinin %5-7’sini oluşturur, %80 intrakonal yerleşimlidir.

 2. Genellikle 30-50 yaş arasında ve kadınlarda daha sık görülür.

 3. Yeni terminolojiye göre ‘yavaş akımlı venöz malformasyonlar’ olarak adlandırılır.

 4. Klinik prezentasyon genellikle proptozis ile sonuçlanan yavaş büyüyen bir orbital kitledir. Optik sinir kompresyonuna bağlı diplopi ve görme alanı kusurlarına da neden olabilir.

 5. BT ‘de oval nodüler  yumuşak doku kitlesi şeklinde görünür.

 6. MRG: T1A, kas ile izointens (tromboz alanları hiperintens görülebilir)

  1. T2A, kasa göre hiperintens olup septasyon gösterebilir, psödokapsül düşük intensitededir.

  2. Yavaş, kademeli irregüler kontrast tutulumu, gecikmiş wash-out görülür.

 7. DSA’da okülttür, geç fazda boyanma olabilir.

 8. Lezyon rastlantısal olarak saptanmışsa, ekzoftalmi veya görsel komplikasyon yoksa, periyodik MRG görüntüleme ile konservatif tedavi önerilir.

 9. Semptomatik olgularda veya takip görüntülemede lezyonun büyümesinin gösterildiği durumlarda, cerrahi olarak eksizyon gerekir.

 10. Sunduğunuz vakada lezyon total eksize edilmiş olup tanı patolojik olarak konfirme edilmiştir.  
 • G. Wilms. Orbital Cavernous Hemangiomas .American Journal of Neuroradiology January 2009, 30 (1) e7; DOI: https://doi.org/10.3174/ajnr.A1271

 • Gaillard, F., Luong, D. Orbital cavernous venous malformation. Reference article, Radiopaedia.org. (accessed on 24 May 2022) https://doi.org/10.53347/rID-9538

 • S.A. Ansari, M.F. MafeeOrbital cavernous hemangioma: role of imaging. Neuroimaging Clin N Am, 15 (1) (2005), pp. 137-158 •