Haftanın Olgusu-45 (13 Haziran 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

13 Haziran 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

16 yaşında erkek hasta
3 yıldır ara ara damlama tarzında burun akıntısı

Arş. Gör. Dr. Mehmet Cihan Karacaoğlu
Doç. Dr. Nursel Yurttutan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. Beyin MRG’de; (A) Frontal sinüs sol kompartmanı içerisine uzanan aksiyel T1A (ok) ve aksiyel T2A görüntülerde izointens  (ok),  kontrastlı aksiyel T1A görüntüde kontrastlanmayan yumuşak doku görünümü (ok) izleniyor. Sagital düzlem görüntülerde yumuşak dokunun frontal lobun uzantısı olarak frontal sinüse protrüde olduğu Izleniyor (B, oklar).
 1. Beyin BT tetkikinde; (C) aksiyel (ok), koronal (ok), ve sagital plan reformat imajlarda (ok) frontal sinüs posterior duvarda defekt izleniyor.
 1. Polip

 2. İnverted papillom

 3. Ensefalosel

 4. Mukosel

 5. Rinoskleroma

 6. Anjiofibrom

 7. Skuamoz hücreli karsinom

Frontal sinüs ensefaloseli

Frontal sinüs ensefaloseli

 1. Ensefalosel; intrakraniyal ventriküler yapıların ya da subaraknoid boşluktan serbest bağlantılı meninks ile örtülü beyin dokusunun dışarı doğru protrüzyonudur.

 2. Frontal sinüs ensefalosel olguları oldukça nadir görülen doğumsal anomalilerdir, yaklaşık %30-40’ında bazı anomaliler eşlik eder  (kardiyak anomaliler, Ehler Danlos sendromu, Nörofibromatozis, merkezi sinir sistemi anomalileri, v.b.).

 3. Az sıklıkla, travma sonrasında da ensefalosel görülebilir. Anterior ensefalosellerde tanı sıklıkla nazal endoskopi ve görüntüleme çalışmaları ile yapılmaktadır

 4. Başlıca belirti burundan damla damla sıvı gelmesidir.

 5. Tanıda kraniyal MRG ve kranial BT hem kemik defekti  göstermek, hem de beyin dokusu ile olan bağlantısını ortaya koymak için istenmesi gereken tetkiklerdir.

 6. Paranazal kitlelerin ayırıcı tanısında ensefalosel akılda tutulmalı ve agresif tedavi öncesi BT ve MRG tetkikleri ile kesin tanıya gidilmelidir.

 7. Tedavi: Multidisipliner yaklaşım gerektirir. Eğer BOS kaçağı varsa ya da beyin dokusu ile bağlantı bulunuyorsa önce bifrontal yaklaşım ile bağlantı kesilmeli ardından kemik ve dura tamiri yapılmalıdır.

 8. Son 3 yıldır ara ara damlama şeklinde burun akıntısı şikayeti olan hastanın (yukarıda sunulan), 10 yıl önce şiddetli kafa travması geçirdiği öyküsü de mevcuttu. İlave bir görüntüleme bulgusu, menenjit öyküsü olmayan hastanın kazanılmış kalvaryal defekti cerrahi olarak onarıldı.
 • Schlosser RJ, Faust RA: Phillips CD, Gross CW: Threedimensionalcomputed tomography of congenital nasalanomalies. Int J of. Otorhinolaryngoy 65: 125-131, 2002.

 • Babin E, Moreaus, Rugy MG, Delmas P, Valdazo A, Beguignon A: Anatomic Variation of the Arteries of the Nasal Fossa. Otolaryngeal Head Neck Surg. 128 (2): 236 – 239, 2003

 • Mahapatra AK. Anterior encephaloceles. Indian J Pediatr 64: 699-704, 1997

 • Mahapatra AK, Suri A: Anterior encephaloceles: a study of 92 cases. Pediatr Neurosurg 36: 113-138, 2002