Haftanın Olgusu-43 (30 Mayıs 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

30 Mayıs 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

58 yaş, erkek
Sol hemifasyal spazm

Dr. Servet Erdemli
Prof Dr. Simay Kara
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar
Üniversitesi
Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

 1. ASL görüntüde tümörün solid bileşeninde artmış vaskülariteyi gösteren belirgin sinyal artışı
 1. Aksiyal kontrastlı T1A  görüntüde sağ serebellar hemisferde milimetrik kontrast  tutan lezyon  (ok)
 1. Aksiyael FLAIR görüntüde lezyon çevresinde ödem izleniyor (ok)
 1. Glioblastoma

 2. Kistik metastaz

 3. Pilositik astrositom

 4. Hemangioblastoma

 5. Abse

Nöroendokrin Tümör Metastazı

Nöroendokrin Tümör Metastazı

 1. Erişkinlerde en sık görülen intrakranyal neoplazm metastazlardır.

 2. Beyin metastazları genellikle akciğer, meme kanseri veya melanomdan kaynaklanır ancak böbrek ve kolorektal kanser gibi diğer maligniteler giderek artan şekilde beyin metastazları ile ilişkilendirilir.

 3. Gastroenteropankreatik sistem nöroendokrin tümör (NET) olan hastalarda beyin metastazı nadiren bildirilmiştir.

 4. NET heterojen bir malignite grubunu içerir ve yavaş büyüme özelliklerine sahiptir.

 5. NET hücreleri endotelyal hücre öncüllerinin proliferasyonunu destekleyen VEGF,PDGF, FGF, anjiyopoietinler gibi proanjiogenik moleküller salgılar.

 6. Nöroendokrin kanserler, mevcut vakada artmış ASL ve T2* bazlı dynamic susceptibility contrast (DSC) perfüzyonu ile uyumlu, yüksek mikrodamar yoğunluğuna sahip en vaskülarize kanserler arasındadır.

 7. Metastatik nöroendokrin kanserlerin beyin MRG özellikleri hakkında çok az kanıt olmasına rağmen, tümör vaskülarizasyonu ile ASL ve T2* tabanlı DSC perfüzyonunda artan perfüzyon arasındaki pozitif korelasyon, primer ve metastatik beyin tümörleri üzerine önceki çalışmalarda bildirilmiştir.
 • Krug S, Teupe F, Michl P, Gress TM, Rinke A. Brain metastases in patients with neuroendocrine neoplasms: risk factors and outcome. BMC Cancer. 2019 Apr 16;19(1):362. doi: 10.1186/s12885-019-5559-7.

 • Cives M, Pelle’ E, Quaresmini D, Rizzo FM, Tucci M, Silvestris F. The Tumor Microenvironment in Neuroendocrine Tumors: Biology and Therapeutic Implications. Neuroendocrinology. 2019;109(2):83-99. doi: 10.1159/000497355. Epub 2019 Jan 3

 • Sawlani V, Patel MD, Davies N, Flintham R, Wesolowski R, Ughratdar I, Pohl U, Nagaraju S, Petrik V, Kay A, Jacob S, Sanghera P, Wykes V, Watts C, Poptani H. Multiparametric MRI: practical approach and pictorial review of a useful tool in the evaluation of brain tumours and tumour-like lesions. Insights Imaging. 2020 Jul 17;11(1):84. doi: 10.1186/s13244-020-00888-1.

 • Cohen C, Law-Ye B, Dormont D, Leclercq D, Capelle L, Sanson M, Galanaud D, Pyatigorskaya N. Pseudo-continuous arterial spin labelling shows high diagnostic performance in the detection of postoperative residual lesion in hyper-vascularised adult brain tumours. Eur Radiol. 2020 May;30(5):2809-2820. doi: 10.1007/s00330-019-06474-4. Epub 2020 Jan 21