Haftanın Olgusu-42 (23 Mayıs 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

23 Mayıs 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

11 yaş, erkek, baş ağrısı

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

 1. Serebellar vermiste, orta hat yerleşimli intraparankimal kitle görülüyor. Kitle  BT’de hipodens ve içerisnde küçük bir kalsifikasyon mevcut.  Düzgün ve keskin sınırı ve yuvarlak şekli nedeniyle selim bir izlenim bırakan bu kitlenin çevresindeki parankimde ödem bulgusu yok ve etraf yapılarda, kitlenin boyutuna göre oldukça sınırlı itilme bulguları izleniyor. T1A’da hipo-izointens, T2A’da izo-hiperintens kitlenin santal kesiminde küçük bir T1 hiperintensitesi mevcut. Bu T1 hiperintensitesinin kalsifikasyona ait olduğu BT tetkikinde teyid ediliyor. Gerek sagittal T1A gerekse koronal T2A görüntülerde kitle içeriğinin karakteristik konsantrik halkalar ile adeta soğan kabuğu görünümü aldığı görülüyor.
 1. Kitlenin, difüzyon görüntülemede oldukça parlak olduğu ve ADC haritasında sınırlı bir difüzyon kısıtlılığı gösterdiği anlaşılıyor.
 1. Metastaz

 2. Araknoid kist

 3. Dermoid kist

 4. Epidermoid kist

 5. Ependimom

Epidermoid Kist

Epidermoid Kist

 1. İntrakranial epidermoid kist, nadir görülen konjenital tümörlerdendir.

 2. Fetal yaşamın 3-5. haftalarında nöro tüp kapanırken, ektodermel elemanların içeride hapsolması sonucu gelişir.

 3. En sık pontoserebellar köşede görülür. Genellikle ekstraaksiyal yerleşimlidir fakat nadiren intraparankimal, intraventriküler veya intradiploik yerleşimli de olabilir.

Görüntüleme Bulguları

 1. BT: Düşük dansitelidir. BOS ile benzer bir dansitede veya genellikle 0’a yakın birHU değerine sahiptir.  Nadiren kalsifikasyon gösterebilir. İntralezyonel hemoraji nadirdir.

 2. MRG: Keratinize debris, lökosit ve kolesterol kristalleri içermesi nedeniyle uzun T1 ve T2 sinyali oluşturur. Difüzyon görüntülemed; büyük kısmı T2 parlama etkisine ve bir kısmı ise sınırlı difüzyon ksıtlılığına bağlı olarak belirgin parlak izlenir. Bu özelliği ile araknoid kistten kolayca ayırtedilebilir. Deskuame çok katlı keratinize epitelin, soğan kabuğu görünümü oluşturacak şekilde konsantrik katmanlar oluşturabilir ve histopatolojik olarak kanıtlanmış  bu olguda olduğu gibi bazen görüntülemeye de yansıyabilir.
 • Hoang VT, Trinh CT, Nguyen CH, Chansomphou V, Chansomphou V, Tran TTT. Overview of epidermoid cyst. Eur J Radiol Open. 2019 Sep 5;6:291-301.

 • Osborn AG, Preece MT. Intracranial cysts: radiologic-pathologic correlation and imaging approach. Radiology. 2006;239 (3): 650-64. Radiology (full text)