Haftanın Olgusu-41 (16 Mayıs 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

16 Mayıs 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

43 yaş, erkek, kooperasyon güçlüğü, senkop ?

Prof. Dr. Simay Altan Kara
Acıbadem MAA Üniversitesi
Tıp Fakültesi Radyoloji AD
İstanbul

 1. Sağ amigdala, uncus, hipokampusta, bazı alanlarda kortekste belirginleşen diffüzyon kısıtlanması (sarı oklar)
 1. Sağ hipokampusta kuyruk kesimine uzanan T2 AI, FLAIR hiperintens volum artışı, T1AI C(+) silik sınırlı zayıf periferal, yama tarzında kontrastlanma (oklar)
 1. Takip sırasında T1A silik sınırlı zayıf periferal (ok), ve FLAIR C (+) kontrast tutulumu belirginleşti, yama tarzında kontrastlanma  (oklar)
 1. Herpes Ensefaliti

 2. Otoimmün Ensefalit

 3. Limbik ensefalit

 4. Neoplazm

Grade 3, IDH mutant, diffüz glial neoplazm

Grade 3, IDH mutant, diffüz glial neoplazm

 1. Ekspansil lezyon takip görüntülerinde artan yama tarzında düzensiz kontrastlanma gösterdi, perfüzyon MR’da rCBV ve rCBF artışı gelişti. MR Spektroskopide kolin artışı, NAA kaybı ve Cho/ NAA oranı > 2.5 olarak izlendi.

 2. IDH mutant tümörler daha fazla kortikal tutulum gösterir.

 3. Peritümöral ödem daha nadirdir.

 4. Kontrast tutulumu belirginleşir.

 5. Hipoksi, iskemi, nöbetler, limbik ensefalit hipokampusu etkileyebilir, difüzyon kısıtlanmasına neden olur.

 6. Viral ensefalitler, genelde erken tedaviye yanıt verir.

 7. Hipoksi, iskemi klinik bulgular ve arteryal trase ile uyumludur.

 8. Otoimmün ensefalitlerde bilateral tutulum sıktır, bazal ganglion tutulumu da olabilir. Hemoraji nadirdir. Difüzyon kısıtlaması zayıf olabilir.

 9. Limbik ensefalitlerde hafıza kaybı sıktır. Psikiyatrik semptomlar eşlik edebilir. Mesial temporal lob sık tutulur. Yaşlı, akciğer Ca’lı olgularda daha sıktır.
 • Bhattacharyya S, Gholipour T, Colorado R. Bilateral Hippocampal Restricted Diffusion: Same Picture Many Causes From Brigham and Women’s Hospital and Harvard Medical School, Boston, MA.

 • L. Ernst, B. David, J. Gaubatz, I. Domínguez-Narciso, G. Lüchters, A.J. Becker, B. Weber, E. Hattingen, C.E. Elger and T. Rüber American Journal of Neuroradiology December 2019, 40 (12) 2081-2089

 • IDH-wildtype secondary glioblastoma arising in IDHmutant diffuse astrocytoma: a case report Yoon BH, Park JS, Kang S, Kwon NJ, Lee KS, Kim CY, Choe G.Br J Neurosurg. 2020 Oct 23:1-4. doi: 10.1080/02688697.2020.1837733