Haftanın Olgusu-40 (9 Mayıs 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

9 Mayıs 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

32 yaş, erkek
Bel ağrısı ,bel bölgesinde kıllanma artışı

Doç. Dr. Deniz Aliş
Dr.
Batuhan Güröz
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Maslak Hastanesi
Radyoloji Anabilim Dalıİstanbul

 1. L1-L3 düzeyinde spinal kanalda intramedüller- intradural yerleşimli T1A ve T2A’da hipointens ve hiperintens alanlar içeren heterojen kitle izleniyor (oklar).
 1. Yağ baskılı T2A görüntüde lezyonda yağ baskılanması gösteren fokal alanlar (ok)
 1. Kontrastlı T1A görüntüde, lezyonda hiperintens alanlarda subtrakte imajlarda belirgin boyanma yok (oklar). Lezyon cidarında kontrast boyanması mevcut (ok)
 1. BT incelemede lezyonda kalsifik (oklar) ve yağ (ok) bileşenleri görülüyor.
 1. Kistik meningioma

 2. Spinal kord teratomu

 3. Epidermoid kist

 4. Dermoid kist

 5. Ependimom

 6. Nöroenterik kist

Spinal Kord Teratomu

Spinal Kord Teratomu

 1. Ekstragonadal teratomlar, embriyogenez sırasında yolk kesesinden gonadal çıkıntıya normal olarak göç etmeyen ektopik pluripotent germ hücrelerinden kaynaklanan üç embriyonik tabakayıda içeren (ektoderm, endoderm, mezoderm) germ hücreli tümörlerdir.

 2. Spinal teratomlar tüm spinal tümörlerin %0.1-0.5’ini oluşturur. Yetişkinlerde ortaya çıkması daha da nadir bir durumdur. Spinal teratomların en yaygın yerleşim yeri lomber bölge ve konus medullaristir. Servikal yerleşim nadirdir. Erişkinlerde hem intramedüller hem de ekstramedüller yerleşim oranları nerdeyse eşittir.

 3. Spinal teratomların kliniği spinal kolonda bulunduğu seviyeye ve spinal kanal içinde bulunduğu yere göre değişkenlik gösterir. Alt ekstremitelerde güçsüzlük , duysal semptomlar bel ağrısıdır mesane ve bağırsak disfonksiyonu ve daha az sıklıkla seksual semptomlar ve sfinkter sorunları ile prezente olabilir.

 4. Spinal teratomlara gergin kord sendromu, split kord malformasyonları, skolyoz, spinal disfarizmler, dermal sinüs gibi anomaliler eşlik edebilir.

 5. Görüntüleme bulguları:

  1. BT: Yağlı ve kalsifik içeriğe uygun HU değerine sahip dansite değişiklikleri görülür. Kistik ve solid alanlar içerebilir.

  2. MR:

   1. T1: Hiperintens yağ ve protein komponentler, isointens yumuşak doku bileşenleri ve hipointens hemoraji/kalsifikasyon

   2. T2: Heterojen

   3. T1 C+: Solid bileşenlerinde veya çeperinde kontrastlanma görülebilir.

 6. Ependimomlar teratomdan farklı olarak hemorajik veya nekrotik alanlara sahip olurlar sıklıkla.

 7. Epidermoid kist: Hipodenstir yuvarlak oval şekilli MRG’de BOS sinyaline yakın intensitede ve kısıtlanmış difüzyon gösterir. Kalsifikasyon içerme olasılığı çok çok düşüktür.

 8. Kompleks araknoid kist: MRG’de BOS sinyal intensitesinde homojen düzgün sınırlı difüzyon kısıtlamayan lezyon oval şekilli lezyonlardır.
 • Triantafyllidi E, Papoudou-Bai A, Alexiou GA, Zikou A, Charchanti A, Konsolakis N, Skiada D, Voulgaris S, Goussia AC. Adult intradural extramedullary teratoma of the spinal cord: A case presentation. Clin Neurol Neurosurg. 2018 Dec;175:54-56. doi: 10.1016/j.clineuro.2018.10.010. Epub 2018 Oct 16. PMID: 30384116.

 • Chen Y, Li Z, Chen X, Yin Y, Qiao G. Surgical Treatment Outcomes of Patients with Conus Medullaris Teratoma: A Single-Center Experience of 39 Patients. World Neurosurg. 2020 Nov;143:e374-e383. doi: 10.1016/j.wneu.2020.07.148. Epub 2020 Jul 27. PMID: 32730968.Kress B, Griesbeck F, Stippich C et-al. Bell palsy: quantitative analysis of MR imaging data as a method of predicting outcome. Radiology. 2004;230 (2): 504-9.

 • Prasad GL, Divya S. A comprehensive review of adult onset spinal teratomas: analysis of factors related to outcomes and recurrences. Eur Spine J. 2020 Feb;29(2):221-237. doi: 10.1007/s00586-019-06037-7. Epub 2019 Jun 21. PMID: 31227969.