Haftanın Olgusu-39 (2 Mayıs 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

2 Mayıs 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

1 aylık erkek
Normal vajinal yolla doğmuş, doğumda hipoksi öyküsü yok, 3 kardeşinde epilepsi öyküsü var, ilk defa 26 günlükken nöbet geçirmiş ve gözde kayması mevcut

Dr. Kayhan Karakuş
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Radyolojisi BD, Ankara
Doç. Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

 1. Konfluen sinüs (torkula) posteriorunda, ekstraaksiyel yerleşimde T2A’da parlak hiperintens, T1A’da parankim ile izointens, komşu venöz sinüsleri yapıları yaylandırmış , üçgen şeklinde yer kaplayıcı lezyon izleniyor. Postkontrast serilerde lezyon koşuluğundaki venöz sinüslerin açık olduğu, sadece yanlara doğru hafifçe yaylandığı görülüyor.

 2. Difüzyon-ADC haritasında lezyonda kolaylaşmış difüzyon özelliği mevcut.

 3. Onbeş ay sonra yapılan takip incelemede  lezyonun boyutlarında belirgin küçülme izleniyor. 
 1. Dural sinüs trombozu

 2. Torkular yalancı kitle

 3. Dermoid kist

 4. Epidermoid kistler

 5. Nöroblastom Metastazı

Torkular yalancı kitle (torkular psödomass)

Torkular yalancı kitle (torkular psödomass)

 1. Torkular yalancı kitle (torkular psödomass=TP): Dural sinüslerin birleştiği yer olan torkular Herophili ile oksipital kemik squamöz parçası arasında lokalize, ekstraaksiyel yerleşimde, asemptomatik, sıklıkla insidental saptanan kitle benzeri lezyon, yalancı kitle (psödomass).<

 2. İlk olarak 2017’de tanımlanmıştır.

 3. 3 yaş altında %13 sıklığında rastlandığı gösterilmiştir.

 4. İlerleyen yaşla birlikte duranın meningeal tabakaları daha kalın, daha sert ve periost tabakasına daha yapışık hale gelir ve araya giren sanal boşluk giderek küçülür ve nihayetinde TP ilerleyen yaşla birlikte kaybolur.

 5. TP’nin lokalizasyonu tipik olup  mendosal sütür seviyesinde (kartilojinöz ve membranöz oksipital kemik öncüleri arasında geçiş bölgesinde) oksipital skuama önünde ve torkular bölgeye yakın orta hatta ekstraaksiyel lokalizasyondadır.
 • Sampaio L, Morana G, Severino M, Tortora D, Leao M, Rossi A. Torcular pseudomass: a potential diagnostic pitfall in infants and young children. Pediatr Radiol. (2017) 47:227–34. DOI: 10.1007/s-00247-016-3734-4

 • Boltshauser E,Toelle SP, Scheer I, Hackenberg A. Torcular Pseudomass. Neuropediatrics 2018;49:225–226. DOI: 10.1055/s-0038-1635076