Haftanın Olgusu-37 (18 Nisan 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

18 Nisan 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

57 yaş, erkek, sırt ağrısı, bacaklarda güçsüzlük

Prof. Dr. Anıl Özgür
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Mersin

 1. Sagital STIR (A) görüntüde orta torakal düzeyde spinal kanalda posterior epidural mesafede yerleşimli spinal korda bası etkisi gösteren hiperintens sinyalli kitle izleniyor.

 2. Sagital T1A (B) görüntüde kitle içerisinde hipointens sinyalli alanlara eşlik eden fokal hiperintens sinyalli odaklar (kırmızı oklar) görülüyor. Sagital yağ baskılı T1A (C) görüntüde bu odaklarda (kırmızı oklar) yağ depozitleri lehine değerlendirilen sinyal kaybı saptanıyor.

 3. Sagital yağ baskılı kontrastlı T1A (D) görüntüde lezyonda homojen yoğun kontrastlanma izleniyor.

 4. Aksiyel T2A (E) ve kontrastlı T1A (F) görüntülerde spinal kordu (sarı oklar) komprese eden lezyonun spinal kanal solunda vertebra korpusuna ve nöral foramene doğru uzandığı görülüyor.

 5. Kemik penceredeki BT (G) görüntüsünde vertebra korpus sol posterior kesiminde erode görünüm (mavi ok) mevcut.
 1. Metastaz

 2. Lenfoma

 3. Epidural lipomatozis

 4. Vertebral agresif venöz malformasyon

 5. Epidural venöz malformasyon

 6. Anjiyolipom

 7. Meninjiyom

 8. Şivannom

 9. Hirayama hastalığı

Spinal Epidural Anjiyolipom

Spinal Epidural Anjiyolipom

 1. Epidural anjiyolipom matür yağ dokusu ve anormal damarlardan oluşan nadir görülen benign bir tümördür.

 2. En sık 40-50 yaş arası kadınlarda görülür.

 3. Klinik prezentasyon: Paraparezi, sırt ağrısı, alt ekstremitede duysal değişiklikler ve refleks artışı

 4. Görüntüleme: İnfiltratif ve infiltratif olmayan iki alt tipi vardır. İnfiltratif olmayanlar tipik olarak torakal düzeyde posterior epidural mesafede yerleşimli olup  birkaç vertebra boyunca vertebral kolon uzun aksına paralel uzanırlar. İnfiltratif olanlar ise daha çok anterior epidural mesafede lokalize olup komşu yumuşak doku alanlarına ve vertebraya uzanırlar. (Sunulan olgu  ağırlıklı olarak posterior epidural mesafede yerleşimli olmasına rağmen solda vertebra ve nöral foramene uzanan infiltratif bileşen de içeriyor.) Görüntüleme bulguları yağ ve vasküler bileşenin miktarına ve oranına göre değişebilir. Yağ alanları BT’de hipodens, T1A ve T2A görüntülerde hiperintens olurken, yağ baskılı sekanslarda sinyal kaybı gösterir. Vasküler alanlar ise T1A incelemede hipointens, T2A incelemede hiperintens olup kontrast sonrası görüntülerde belirgin kontrastlanır. Genellikle sinyalsiz (signal void) alanlar yoktur. Bazı olgularda tümör içi kanama bulguları izlenebilir.

 5. Ayırıcı tanı: Görüntüleme bulguları venöz malformasyona benzer ancak venöz malformasyon genellikle yağ içermez. Şivannom ve diğer tümörlerde de genellikle yağ görülmez. Meninjiyom ya da lenfoma genellikle T2A ve STIR görüntülerde izointens sinyallidir. Epidural lipomatozis ise homojen yağ sinyalinde olur ve kontrastlanma göstermez.

 6. Tedavi: Özellikle infilftratif olmayan olgularda cerrahi rezeksiyon ile tam tedavi sağlanabilir.
 • Leu NH, Chen CY, Shy CG, Lu CY, Wu CS, Chen DC, Guo TH. MR imaging of an infiltrating spinal epidural angiolipoma. AJNR Am J Neuroradiol. 2003 May;24(5):1008-11.

 • Hu S, Hu CH, Hu XY, Wang XM, Dai H, Fang XM, Cui L. MRI features of spinal epidural angiolipomas. Korean J Radiol. 2013 Sep-Oct;14(5):810-7. doi: 10.3348/kjr.2013.14.5.810.

 • Wang FF, Wang S, Xue WH, Cheng JL. Epidural spinal angiolipoma: a case series. BMC Res Notes. 2017 Mar 20;10(1):128. doi: 10.1186/s13104-017-2432-0.