Haftanın Olgusu-32 (14 Mart 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

14 Mart 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

10 yaş, erkek, dirençli epilepsi

Prof. Dr. Özlem Alkan
Uzm. Dr. Çiğdem Yalçın
Başkent Üniversitesi
Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. İnce kesit temporal kemik BT’de, sağ ota kranial foss a tabanında etrafı ince sklerotik halka ile çevrelenmiş küçük bir kemik defekt  görülüyor (oklar).

 2. Beyin MRG’ T2A  görüntülerde sağ sfenoid kemikte iç tabuladaki defektten  beyin parankiminin herniasyonu görülüyor (oklar).

 3. T1A koronal görüntülerde  sağda iç tabuladaki  defektten beyin parankiminin  herniasyonu izleniyor (oklar).
 1. Araknoid Granülasyon

 2. Basit kemik kisti

 3. Temporal lob meningoseli

 4. Temporal lob ensefaloseli

Temporal Lob Ensefaloseli

Temporal Lob Ensefaloseli

 1. Temporal lob ensefaloseli; konjenital olabileceği gibi travma, idiopatik intrakranial hipertansiyon veya geçirilmiş cerrahi gibi durmlara ikincil olabilir.

 2. Asemptomatik olabileceği gibi, dirençli  temporal lob epilepsisi veya  BOS rinoresi gibi semptomlara neden olabilir.

 3. Görüntüleme bulguları:

  1. BT: Orta kranial fossadaki dura ve kemik defekti

  2. MR:  Yüksek çözünürlüklü volümetrik  T1A ve T2A sekanslarda, temporal lobun anterior-inferior parankiminin dural defektten herniasyonu

  3. 3 T MR görüntüleme ve T2 SPACE sekanslarının kullanımı ve deneyimli nöroradyolog  tarafından değerlendirme lezyonun tanınmasını kolaylaştırır.

  4. Bilateral olabilir.

 4. Dirençli temporal lob epilepsilerini değerlendirirken, temporal lob ensefaloselleri açısından bu bölgenin  dikkatli değerlendirilmesi gerekir.

 5. Refrakter epilepsiye neden olduğu durumlarda, cerrahi düzeltme ile  iyi klinik sonuçlar elde edilir.
 • Z.M. Campbell, J.M. Hyer, S. Lauzon, L. Bonilha, M.V. Spampinato and M. Yazdani . Detection and Characteristics of Temporal Encephaloceles in Patients with Refractory Epilepsy American Journal of Neuroradiology August 2018, 39 (8) 1468-1472

 • A.B. Gil Guerra, Temporal lobe encephalocele, a subtle structural lesion that can be associated with temporal lobe epilepsy. Neurología, 2020 Vol. 35. Issue 3.pages 216-217

 • AJNR Am J Neuroradiol

 • D .R Pettersson, K.S Hagen , N. C Sathe, B. D Clark, D .C Spencer. MR Imaging Features of Middle Cranial Fossa Encephaloceles and Their Associations with Epilepsy. 2020 Nov;41(11):2068-2074