Haftanın Olgusu-31 (8 Mart 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

8 Mart 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

8 yaş, erkek
2 ay önce başlayan ağızda sola doğru kayma, sol gözde kapanma

Prof. Dr. Özlem Alkan
Uzm. Dr. Zafer Altun
Başkent Üniversitesi
Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Adana

 1. Temporal kemik BT’de sağ fasiyal sinir postgenikulat segmentinde litik lezyon ve bal peteği görünümü (ok)
 1. İnternal akustik kanal MR’de sağ fasiyal sinirde beyin parankimine göre T2 hiperintens ve T1 izointens lezyon (oklar)
 1. Postkontrast serilerde lezyonda kontrastlanma (oklar)
 1. Bell paralizi

 2. Ramsey Hunt Sendromu

 3. Fasiyal sinir şvannomu

 4. Fasiyal sinir venöz malformasyonu

 5. Perinöral yayılım

Fasiyal Sinirin Venöz Malformasyonu

Fasiyal Sinirin Venöz Malformasyonları

 1. Fasiyal sinirin nadir görülen iyi huylu vasküler lezyonlarıdır.

 2. Hastalarda semptomlar ilerleyici işitme kaybı, kulak çınlaması, kulak dolgunluğu ve yüz felci şeklinde kendini gösterebilir.

 3. Çok yavaş büyüme gösterirler.

 4. Küçük boyuttayken bile semptom verirler.

 5. Fasiyal sinirin en çok genikulat segmentini tutar. Daha az sıklıkta internal akustik kanal ve ikinci genu segmentinde de tutulum yapabilirler.
Görüntüleme Bulguları:
 1. BT: Fasiyal sinir trasesinde osteolitik lezyon oluşturur. Bal peteği görünümü tipiktir. Olguların yarısında izlenir.

 2. MR:

  1. T1: izo veya hafif hipointens

  2. T2: hiperintens

  3. T1 C+ : yoğun kontrast tutulumu
 1. Şvannomlar, venöz malformasyonlara göre rölatif olarak T2A serilerde biraz daha hipointens izlenir ve daha büyük boyuttayken semptomatik olurlar.

 2. Bell paralizisinde, fasiyal sinir felci hızlı başlangıçlıdır ve genellikle 6-8 hafta içinde düzelir. Fasiyal sinirde ekspansiyon oluşturmadan lineer kontrast tutulumu oluşturur.
 • Mijangos SV, Meltzer DE. Case 171: facial nerve hemangioma. (2011) Radiology. 260 (1): 296-301

 • Guerin J.B., Edwin A. Takahashi E.A., Lane J.I. et.al. Facial Nerve Venous Malformation: A Radiologic and Histopathologic Review of 11 Cases. Laryngoscope Investig Otolaryngol.2019 May 7;4(3):347-352.

 • Kress B, Griesbeck F, Stippich C et-al. Bell palsy: quantitative analysis of MR imaging data as a method of predicting outcome. Radiology. 2004;230 (2): 504-9.