Haftanın Olgusu-26 (31 Ocak 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

31 Ocak 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

56 yaşında kadın hasta
Diplopi, fasiyal paralizi, yüzde hipoestezi

Dr. Cemre Özenbaş
Dr. Nuri Karabay
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
İzmir

1 AY SONRA

 1. Her iki tarafta 3.kraniyel sinirde, sağda 5.kr sinirde kalınlık artışı ve kontrast tutulumu

 2. 1 ay sonra lezyon boyutlarında artış
 1. Enfeksiyon (Lyme, tüberküloz, sifiliz)

 2. Sarkoidoz

 3. Schwannom

 4. Metastaz

 5. Lenfoma

Nörolenfomatozis

Nörolenfomatozis

 1. Kraniyal veya periferik sinirlerin lenfoma infiltrasyonu ile karakterize

 2. Büyük kısmı B-hücreli lenfoma

 3. Primer veya sekonder olabilir

 4. Tedavi: Kemoterapi ve/veya radyoterapi
 • Haydaroglu Sahin, Mete Ahmet, Pehlivan Mustafa. (2018). Neurolymphomatosis in non-Hodgkin lymphoma with cranial multineuritis. Medicine: April – Volume 97 – Issue 15 – p e0303 doi: 10.1097/MD.0000000000010303

 • Khadilkar, S. V., Bhutada, A. G., Chaudhari, C. R., Velho, V., Domkundwar, S., & Muzumdar, G. (2015). Hypertrophic multiple cranial neuropathies: An unusual presentation of primary CNS lymphoma. Annals of Indian Academy of Neurology. 18(1), 74–76. doi:10.4103/0972-2327.144305

 • Seilanian-Toosi F, Shams M, Akhavan R, Abbasi B (2018). Multiple cranial nerve enhancement as a rare presentation of secondary brain lymphoma. Neurol India. Jan-Feb;66(1):270-272. doi:10.4103/0028-3886.222884