Haftanın Olgusu-25 (24 Ocak 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

24 Ocak 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

56 yaş, kadın
Nöbet, başta sola versiyon ve sol yanlı kasılmalar

Dr. Nuri Karabay
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
İzmir

 1. Her iki frontoparietal bölgede, konveksite düzeyinde sulkuslar içerisinde FLAIR’de sinyal intensite artımı ve leptomeningeal kontrast tutulumu. Difüzyon kısıtlılığı izlenmemiştir.
 1. İnfeksiyöz leptomenenjit

 2. Metastaz

 3. İntrakranial hipotansiyon

 4. Sarkoidoz

 5. RA

 6. İdiopatik pakimenenjit

Romatoid Menenjit

Romatoid Menenjit

 1. RA, sistemik inflamatuar bir hastalıktır

 2. Meningeal kalınlaşma ve kontrast tutulumu ile seyredebilir.

 3. Proteinöz içeriğe bağlı difüzyon kısıtlaması oluşturabilir.
 • Magnetic resonance imaging of rheumatoid meningitis: a case report and literature review. Zehra Isik Hasiloglu, Murat Asik, Burak Erer et al. Rheumatol Int (2012) 32:3679–3681

 • Rheumatoid meningitis: radiologic and pathologic correlation. Stephen E Jones, Nicole A Belsley, Theresa C McLoud, Mark E Mullins. AJR Am J Roentgenol. 2006 Apr;186(4):1181-3.