Haftanın Olgusu-23 (10 Ocak 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

10 Ocak 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

46 yaş, erkek hasta
Konuşma bozukluğu, periferal nöropati, santral fasiyal paralizi, disdiadokokinezi

Dr. Nuri Karabay
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Radyoloji Anabilim Dalı
İzmir

  1. FLAIR ve T2A görüntülerde her iki serebral hemisferde derin beyaz cevherde ve korpus kallozumda hiperintens, belirgin kitle etkisi bulunmayan lezyonlar, aynı alanlarda difüzyon kısıtlanma alanları mevcut. T1A görüntülerde patoloji izlenmemiştir. SWI’da kanama bulgusu mevcut değildir. Patolojik kontrast tutulumu saptanmamıştır.
  1. İntoksikasyon

  2. ADEM

  3. Akut infarkt

  4. PML

Charcot-Marie-Tooth Hastalığı

Charcot-Marie-Tooth Hastalığı

  1. Charcot-Marie-Tooth hastalığı (CMT), otozomal dominant, otozomal resesif veya X’e bağlı kalıtım paterni ile demiyelinizan (Tip 1) veya aksonal (Tip 2) olabilen kalıtsal bir motor ve duyusal polinöropatidir.

  2. Beyinde demyelinizan odaklar ile seyreder.
  • Central Nervous System Demyelination in a Charcot-Marie-Tooth Type 1A Patient. Christos Koros, Maria-Eleftheria Evangelopoulos, Costas Kilidireas, and Elisabeth Andreadou. Case Rep Neurol Med. 2013; 2013: 243652.

  • Diagnosis, natural history, and management of Charcot–Marie–Tooth disease. Davide Pareyson, Chiara Marchesi. Lancet Neurol . 2009 Jul;8(7):654-67.