Haftanın Olgusu-20 (20 Aralık 2021)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

20 Aralık 2021

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

15 yaş, erkek, yeni gelişen paraparezi ve parapleji

Dr. Kemal Durmuş
Dr. Ömer Kitiş
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Radyoloji Anabilim Dalı
İzmir

 1. T1 vertebra korpusunda patolojik kompresyon fraktürü (ok) ile birlikte prevertebral (ok) ve epidural (ok) mesafede kistik, solid komponentleri olan kitlesel oluşum (ok)  görülmektedir.

 2. Kitle epidural mesafeye uzanımı ile spinal kanalı difüz daraltmıştır, spinal kord bası altındadır (ok).

 3. Aksiyel pre-kontrast T1 ve T2 görüntülerde kitlenin anteriordaki kistik bölümlerinde kan-sıvı seviyelenmeleri (ok) görülmektedir.

 4. Post-kontrast serilerde; kistik komponentlerin duvarlarında ve solid kısımlarda kontrast tutuluşu (ok) gözlenmektedir.
 1. Kondroblastom

 2. Fibröz displazi

 3. Dev hücreli tümör

 4. Osteosarkom: özellikle telenjiektatik osteosarkom

 5. Metastaz

 6. Langerhans hücreli histiositoz

 7. Anevrizmal kemik kisti

Anevrizmal Kemik Kisti (AKK)

Anevrizmal Kemik Kisti (AKK)

 1. Pediatrik popülasyonda spinal tümörler nadirdir; çoğu benign, soliter tümörler olup genellikle primer kemik tümörleri sınıfındandır.

 2. AKK; benign, reaktif, neoplastik olmayan, ekspansil, oldukça vasküler bir kemik lezyonudur.

 3. AKK, çocuklarda ve adolesanlarda sıktır.

 4. Klinik bulgular; patolojik kırığa bağlı olarak ani gelişen ağrı, hareket kısıtlılığı, nörolojik defisit bulgularını içerebilir.

 5. MRG bulguları içerisinde en karakteristik olan sıvı-sıvı seviyelenmeleridir.

 6. Düşük T1 ve T2 sinyal ile çevrelenen değişken sinyal özelliklerinde kistler görülebilir, kistlerin içerisinde yüksek T1 ve T2 sinyalli alanlar olabilir. (farklı evrelerdeki kanama ürünlerinin varlığına sekonder)

 7. Sıvı-sıvı seviyelerinin varlığı, anevrizmal kemik kistlerinin karakteristik özelliğidir. Ancak, AKK’ne özgü değildir. Hem benign hem de malign diğer lezyonlarda da görülebildiğini unutmamak önemlidir. (örneğin dev hücreli tümör, kondroblastom, telenjiektatik osteosarkom)

 8. Sıvı-sıvı seviyelenmesi gösteren benign-malign diğer tümörler; ya soliddirler ya da genellikle kistten ziyade nekroz gösterirler. AKK’de nekroz görülmez ve kistlerin duvarlarında nodülarite göstermeyen septal, ince periferik kontrastlanma izlenir.
 • Joaquim AF, Ghizoni E, Valadares MGC, Appenzeller S, Aguiar SDS, Tedeschi H. Spinal tumors in children. Rev Assoc Med Bras (1992). 2017 May;63(5):459-465. doi: 10.1590/1806-9282.63.05.459.

 • Novais EN, Rose PS, Yaszemski MJ, Sim FH. Aneurysmal bone cyst of the cervical spine in children. J Bone Joint Surg Am. 2011 Aug 17;93(16):1534-43. doi: 10.2106/JBJS.J.01430.

 • Perlmutter DH, Campbell S, Rubery PT, Vates EG, Silberstein HJ. Aneurysmal bone cyst: surgical management in the pediatric cervical spine. Spine (Phila Pa 1976). 2009 Jan 1;34(1):E50-3. doi: 10.1097/BRS.0b013e31818a26c0.