Haftanın Olgusu-19 (13 Aralık 2021)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

13 Aralık 2021

ÖyküBulgular (1)Bulgular (2)Bulgular (3)Ayırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

7 yaş, kadın, görme bozukluğu

Dr. Duygu Doğa Ekizalioğlu
Dr. Ömer Kitiş
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Radyoloji Anabilim Dalı
İzmir

Difüzyon ağırlıklı görüntüleme

 1. Sağ oksipital lobda lateral ventrikül posteriorunda kistik (ok) ve solid (ok) komponentleri bulunan kitle (oklar) izlenmektedir. Solid komponenti (ok); kortikal yerleşimlidir, T1-T2 sinyal özellikleri serebral kortekse yakındır.

 2. Difüzyon ağırlıklı görüntülerde kitle, serebral parankim ile eşit difüzyon özellikleri göstermektedir (ok).

 3. Post-kontrast T1 ve post-kontrast FLAIR görüntülerde solid komponentinde yoğun homojen kontrastlanma (ok) görülmekte ve dura mater ile ilişkisi nedeniyle dural kuyruk bulgusu (ok) oluşturmaktadır.
 1. Ganglioglioma

 2. Desmoplastik infantil ganglioglioma

 3. Kistik meningioma

 4. Glioblastom

 5. Pleomorfik ksantoastrositom

 6. Metastaz

 7. Pilositik astrositom

 8. Pediatrik supratentoriyal ependimoma

Pleomorfik Ksantoastrositom (PXA)

Pleomorfik Ksantoastrositom (PXA)

 • Sıklıkla çocuklarda ve genç erişkinlerde görülür.

 • Klinik; baş ağrısı, nöbet

 • PXA’lar genellikle supratentoriyal yerleşimli ve yüzeyel kortikal-leptomeningeal olma eğilimindedir.

 • Sıklıkla periferik yerleşimli, kistik bileşen ile birlikte meningeal tarafa yakın yoğun homojen kontrastlanan solid nodül içeren tek bir lezyon olarak görülürler.

 • Periferik yerleşimleri, leptomeningeal tutulumları nedeniyle dural kuyruk gösterebilen tümörlerdendir. (invazyondan ziyade reaktif dural kalınlaşma)

 • Yavaş büyüdükleri için komşu kemikte “remodelling” e neden olabilirler.
 • She D, Liu J, Xing Z, Zhang Y, Cao D, Zhang Z. MR Imaging Features of Anaplastic Pleomorphic Xanthoastrocytoma Mimicking High-Grade Astrocytoma. AJNR Am J Neuroradiol. 2018 Aug;39(8):1446-1452. doi: 10.3174/ajnr.A5701. Epub 2018 Jun 14.

 • Yan J, Cheng J, Liu F, Liu X. Pleomorphic xanthoastrocytomas of adults: MRI features, molecular markers, and clinical outcomes. Sci Rep. 2018 Sep 24;8(1):14275. doi: 10.1038/s41598-018-32273-w.

 • Tien RD, Cardenas CA, Rajagopalan S. Pleomorphic xanthoastrocytoma of the brain: MR findings in six patients. AJR Am J Roentgenol. 1992 Dec;159(6):1287-90. doi: 10.2214/ajr.159.6.1442403.