Haftanın Olgusu-18 (6 Aralık 2021)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

6 Aralık 2021

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

43 yaşında kadın, ellerde uyuşma, bacaklarda güçsüzlük.

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

T10 vertebra seviyesinde kord dorsalinde, basamaklanma şeklinde, nispeten akut açılanma şeklinde ortaya çıkmış bir konkavite ve bunun oluşturduğu ‘neşter işareti’ izleniyor. Aynı seviyede kordun ventral konturu ve buradaki beyin-omurilik sıvısı (BOS) intensitesi normal olarak izleniyor. Kordda herhangi bir sinyal değişikliği mevcut değil.

 1. Ventral kord herniasyonu

 2. Dorsal torasik araknoid web

 3. Araknoid kist

Dorsal torasik araknoid web

Dorsal torasik araknoid web

 1. Araknoid zarın band şeklinde kalınlaşması ve spinal kord dorsanlini indente etmesi

 2. Genelikle eşlik eden spinal kord semptomları eşlik eder.

 3. Genelde altta yatan bir cerrahi veya travma öyküsü bulunmaz.

 4. MRG görüntüsü tipiktir: Torasik kord dorsalinde fokal indentesyon, kordun öne yer değiştirmesi ve dorsal BOS mesafesinin genişlemesi. Ve tüm bunlar neticesinde sagittal görüntülerde oluşan ‘neşter işareti’

 5. Ayırıcı tanısı özellikle ventral kord herniasyonu ile yapılmalıdır. Ventral kord herniasyonunda, kord ventrale deoğru yer değiştir ve dural keseden hernie olur. Kordun anterior konturu ile dural kese arasında BOS mesafesi tümüyle oblitere olmuştur. Aksiyal düzlemde aşınan ağır T2A sekanslarda kordurdun dural herniasyonunu göstermek mümkün olabilir.

 6. Tedavi: Araknoid bandın cerrahi olarak kesilmesi
 • Reardon MA, Raghavan P et al. Dorsal thoracic arachnoid web and the “scalpel sign”: a distinct clinical-radiologic entity. AJNR Am J Neuroradiol. 2013;34 (5): 1104-1110. doi:10.3174/ajnr.A3432

 • Aiyer R, El-Sherif Y, et al. L. Dorsal thoracic arachnoid web presenting as neuropathic pain: ‘Scalpel’ sign found on MRI. The neuroradiology journal. 2016;29 (5): 393-395. doi:10.1177/1971400916656488

 • M. Brus-Ramer, W.P. Dillon. Idiopathic Thoracic Spinal Cord Herniation: Retrospective Analysis Supporting a Mechanism of Diskogenic Dural Injury and Subsequent Tamponade. American Journal of Neuroradiology. 2012;33 (1): 52. doi:10.3174/ajnr.A2730