Haftanın Olgusu-17 (29 Kasım 2021)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

29 Kasım 2021

ÖyküBulgular (1)Bulgular (2)Bulgular (3)Ayırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

62 yaşında kadın, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı, kusma, alt ekstremitelerde güçsüzlük.

Dr. Aynur Azizova
Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

 1. Pons santralinde ‘‘üç dişli mızrak’’ (trident) görünümü oluşturmuş T2 hiperintens lezyon.

 2. Lezyonda kısıtlanmış difüzyon mevcut.

 3. Kontrast tutulumu göstermiyor

 4. Bilateral koprus striatumda simetrik T2 hiperintensitesi

 5. Bu lezyonda da ise kısıtlanmış difüzyon veya kontrastlanma izlenmiyor.
 1. Akut pontin infarkt

 2. Tümefaktif  demiyelinizan lezyon

 3. Santral pontin ve ekstrapontin miyelinolizis

 4. Radyasyon Nekrozu

 5. Apse

Santral pontin ve ekstrapontin miyelinolizis

Santral pontin ve ekstrapontin miyelinolizis

 1. Daha önceleri santral pontin miyelinozis ve ekstrapontin miyelinozis olarak sınıflandırılan ozmotik demiyelinizasyon sendromu (ODMS), serum ozmolalitesindeki hızlı değişikliklerin neden olduğu akut demiyelinizasyonu ifade eder.

 2. Hızlı düzeltilmiş hiponatremi veya hipoglisemide alkolik hastalarda görülebilir. Beyin parankiminden seruma aşırı sıvı geçişi ile ilişkilendirilir.

 3. Pons santralinde, bazal ganglionlarda ve serebral beyaz cevherde T2-hiperintensitesi ve/veya difüzyon kısıtlılığı görülür.

 4. Ponsta median rafe ve pontin baziste bilobüle veya ‘‘üç dişli mızrak’’ (trident) şeklindeki lezyon tipiktir. Daha ağır etkilenimlerde ponsun çok daha geniş kesimi tutulur ve bu kez de kortikobulber ve kortikospinal traktuslar korunarak ‘‘ yılan gözü ’’ görünümü oluşturur.

 5. Semptomlar derin hiponatreminin hızlı düzeltilmesini takiben 2-3 gün içerisinde gelişir. Spastik quadriparezi, psödobulbar palsi, bilinç değişikliği hatta koma ve ölüm görülebilir.

 6. Patogenezi tam olarak bilinmemekle birlikte ozmotik etkilere bağlı myelin vakuolizasyonu ve miyelin kılıf rüptürü geliştiği düşünülmektedir.

 7. Tedavi: Semptomatik.
 • N. Venkatanarasimha, W. Mukonoweshuro and J. Jones. (2008). AJR Teaching File: Symmetric Demyelination. American Journal of Roentgenology, 191:S34–S36. https://dx.doi.org/10.2214/ajr.07.7052

 • S. A. Howard, J. A. Barletta, R. A. Klufas, A. Saad and U. De Girolami. (2009). Osmotic Demyelination Syndrome. RadioGraphics, 2009 Vol. 29 Issue 3 Pages 933-938. https://doi.org/10.1148/rg.293085151

 • Onder, H., Arsava, E. M., Gocmen, R., & Topcuoglu, M. A. (2013). Central pontine and extra-pontine myelinolysis after correction of severe hypoglycemia. Neurological sciences : official journal of the Italian Neurological Society and of the Italian Society of Clinical Neurophysiology, 34(12), 2223–2224. https://doi.org/10.1007/s10072-013-1455-0

 • Vladimirov, T., Dreikorn, M., Stahl, K., Müller, A., Hupe, J., & Kraft, P. (2020). Central pontine myelinolysis in a patient with bulimia: Case report and literature review. Clinical neurology and neurosurgery, 192, 105722. https://doi.org/10.1016/j.clineuro.2020.105722