Haftanın Olgusu-16 (22 Kasım 2021)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

22 Kasım 2021

ÖyküBulgular (1)Bulgular (2)Bulgular (3)Ayırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

30 yaş erkek, HIV (+) burun kanaması, boyunda şişlik?

Dr. Yeliz Pekçevik
İzmir SBÜ, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İzmir

 1. Boyun BT’de (A) sol maksiller sinüste yüksek dansiteli, maksiller sinüs süperior ve medial duvarında destrüksiyona yol açan kitlesel lezyon izleniyor.

 2. Maksiller sinüs posterior duvarından infratemporal fossaya uzanan komponentin (kırmızı ok) tümör-postobtrüktif değişiklik ayrımı net yapılamıyor.

 3. MR’da T2 TSE aksiyel görüntüde (B), hafif hipointens, T1 yağ baskılamalı kontrastlı koronal görüntüde (C) belirgin heterojen kontrastlanan, belirgin düşük ADC değerleri (D) bulunan kitlesel lezyon (sarı oklar) izleniyor.

 4. Maksiller sinüste obtrüksiyona bağlı posteriorda mukosel ve posterior duvarda buna bağlı deossifikasyon (kırmızı ok) izleniyor.

 5. MR ile lezyonu ve postobtrüktif bulguları net ayırt edebiliyoruz.

 6. Orbita inferior medial duvar invazyonu var ama ekstrakonal yağlı doku invazyonu yok. İntrakraniyal uzanım izlenmiyor.
 1. Boyun MR’da sol lateral retrofaringeal (sarı ok), sol seviye 1B ve 2’de çok sayıda, düzgün sınırlı, heterojen kontrastlanan patolojik lenf nodları izleniyor.

 2. Sol maksiller sinüsteki lezyonun T2 sinyali, düşük ADC değerleri, süperior ve medial duvardaki kemik destrüksiyonu; lateral retrofaringeal ve üst servikal metastatik lenf nodları sinüs kaynaklı malign bir tümörü düşündürmektedir.
 1. Maksiller sinüsun skuamöz hücreli karsinomu

 2. Lenfoma

 3. Rabdomyosarkom

Sinonazal Rabdomyosarkom

Sinonazal Rabdomyosarkom

 1. Maksiller sinüs ve nazal kavitede, T2 sinyali düşük, düşük ADC değerleri bulunan, kemik destrüksiyonuna neden olan lezyon ve eşlik eden lateral retrofaringeal, üst servikal lenf nodu metastazı varlığında başta sinonazal SCC olmak üzere sinonazal malign tümörleri düşünmemiz gerekir.

 2. Hastanın genç yaşta olması, T2 sinyalinin çok düşük olmaması ve çok düşük ADC değerleri SCC ayrımında yardımcı olabilir.

 3. Büyük agresif görünümlü heterojen kitlede, lokal belirgin kemik destrüksiyonu lenfomadan ayrımda yardımcıdır.

 4. Sinonazal rabdomyosarkom nadirdir. Kesin tanı biyopsi ile konulur. Genç hastalarda,  malign sinonazal tümör ayırıcı tanısında düşünülmelidir.
 • Xinyan Wang MD,Liyuan Song MD,Vincent Chong MD,et al. Multiparametric MRI findings of sinonasal rhabdomyosarcoma in adults with comparison to carcinoma. J. Magn. Reson. Imaging 2017;45:998–1004

 • Thompson CF, Kim BJ, Lai C, Grogan T, Elashoff D, St John MA, Wang MB. Sinonasal rhabdomyosarcoma: prognostic factors and treatment outcomes. Int Forum Allergy Rhinol. 2013;3(8):678-83. doi: 10.1002/alr.21157.

 • Szablewski, V, Neuville, A, Terrier, P, Laé, M, Schaub, R, Garrel, R, et al. Adult sinonasal soft tissue sarcoma: analysis of 48 cases from the French Sarcoma Group database. Laryngoscope. 2015;125:615–623

 • Thompson, LDR, Jo, VY, Agaimy, A, Llombart-Bosch, A, Morales, GN, Machado, I, et al. Sinonasal tract alveolar rhabdomyosarcoma in adults: a clinicopathologic and immunophenotypic study of fifty-two cases with emphasis on epithelial immunoreactivity. Head Neck Pathol. 2018;12:181–192.