Haftanın Olgusu-145 (1 Temmuz 2024)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Nursel Yurttutan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Kahramanmaraş

1 Temmuz 2024

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

69  yaş, E
Ses kısıklığı, yutma ve konuşma güçlüğü

Dr. Muhammet Taha Doğan
Prof. Dr. Gül Hatipoğlu
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi
Radyoloji Kliniği

 1. A) Aksiyel BT görüntüsünde sağ palatin tonsil yerleşimli orofarenks düzeyinde hava pasajını belirgin daraltan, düzensiz sınırlı solid kitle lezyonu (yeşil ok) izleniyor. Lezyon aksiyel yağ baskılı T2A sekansta izointens görülüyor (turuncu ok). Difüzyon ağırlıklı görüntüleme sekansında hiperintens (mavi ok), ADC haritasında hipointens (sarı ok) görünüm ile karakterize kısıtlı difüzyon bulgusu izleniyor.

 2. B) Koronal prekontrast T1A sekansta izointens izlenen lezyon (mor ok), postkontrast T1A sekansta homojen kontrastlanıyor (kırmızı ok).
 1. Peritonsiller apse

 2. Tonsil lenfoması

 3. Yassı hücreli karsinom

Tonsil Lenfoması

Tonsil Lenfoması

 1. Lenfoma,  lenfositlerden veya lenfoblastlardan kaynaklanan malign tümörlerdir. Lenfoma, Hodgkin lenfoma ve Hodgkin dışı lenfoma olarak sınıflandırılır. Hodgkin dışı lenfomaların yaklaşık üçte biri baş ve boyunda bulunur. Palatin tonsil kaynaklı Hodgkin dışı lenfomalar ise oldukça nadirdir.

 2. Waldeyer halkasının malign lenfoması ağırlıklı olarak orta yaşlı ve yaşlıların hastalığıdır.

 3. Baş ve boyun lenfomaları kadınlarda nispeten daha sık görülür.

 4. Vakamızın patoloji sonucu Hodgkin dışı lenfoma olarak geldi.
Görüntüleme Bulguları:
 1. BT: Düzgün konturlu, homojen solid kitle olarak izlenirler.

 2. MRG:

  1. T1A ve T2A sekanslarda genellikle tonsil intensitesinde, homojen izo-hipointens izlenirler.

  2. Postkontrast serilerde homojen orta düzeyde kontrastlanma gösterirler.

  3. Difüzyon ağırlıklı görüntülerde yüksek selüleriteye bağlı belirgin difüzyon kısıtlılığı izlenir.
 1. Ayırıcı tanıda bulunan apsede kontrastlanma periferal, halkasal olur. Ayrıca apsede santral difüzyon kısıtlılığı beklenir.

 2. Yassı hücreli kanserde kitlede heterojen iç yapı ve kontrastlanma görülür.
 • A D King, K I Lei, A T Ahuja. MRI of primary non-Hodgkin’s lymphoma of the palatine tonsil. Br J Radiol. 2001 Mar;74(879):226-9.

 • Xiao-Yi Wang, Ning Wu, Zheng Zhu, Yan-Feng Zhao. Computed tomography features of enlarged tonsils as a first symptom of non-Hodgkin’s lymphoma. Chin J Cancer. 2010 May;29(5):556-60.

 • H.M. Kwok, F.H. Ng, C.M. Chau, S.Y. Lam, J.K.F. Ma. Multimodality imaging of extra-nodal lymphoma in the head and neck. Clinical Radiology Volume 77, Issue 8, August 2022, Pages e549-59.

Cahit Güçlü

TNRD