Haftanın Olgusu-144 (24 Haziran 2024)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Nursel Yurttutan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Kahramanmaraş

24 Haziran 2024

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

61  yaş, E
Bir aydır konuşma ve yürümede zorlanma, nöbet sonrası acil servise başvuru
DM (+), KBY (+)

Dr. Asiye Sözeri
Prof. Dr. Gül Hatipoğlu
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi
Radyoloji Kliniği

 1. A) Aksiyel kontrastsız Beyin BT tetkikinde; bilateral bazal gangliyonlarda simetrik hipodensiteler (kırmızı oklar) görülüyor.

 2. B) Aksiyel FLAIR sekansında; bilateral lentiform nükleuslarda simetrik kalın-ödemli  “lentiform çatal işareti ” ile uyumlu lentiform nükleusu sınırlamış, bilateral eksternal kapsül (yeşil oklar), internal kapsül (sarı oklar) ve sol internal medüller laminada (mavi ok) hafif seçilebilen  belirgin hiperintens lineer çizgilenmeler izleniyor.

 3. C) DWI ve ADC görüntülerinde; bilateral lentiform nükleuslarda difüzyon kısıtlanması (mor oklar) mevcut. ADC görüntülerinde de “lentiform çatal işareti” ni gösteren bilateral eksternal kapsül (yeşil oklar), internal kapsül (sarı oklar) ve internal medüller laminalarda (mavi ok) belirgin hiperintens lineer çizgilenmeler görülüyor.
 1. Metanol Zehirlenmesi

 2. Wernicke Ensefalopatisi

 3. Hepatik Ensefalopati

 4. Üremik Ensefalopati

Üremik Ensefalopati

Üremik Ensefalopati

 1. Üremik ensefalopati, akut veya özellikle kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda endojen üremik toksinler nedenli oluşan toksik ensefalopatidir. Oluşum mekanizması tam olarak aydınlatılamamıştır.

 2. Üremik ensefalopati tanısı için belirlenmiş bir tanısal klinik, radyolojik veya laboratuvar kriteri bulunmadığından; klinik öykü ve laboratuvar parametreleri eşliğinde radyologların hızlı ve doğru şekilde tanı koyması gerekmektedir.

 3. Üremik ensefalopatinin klinik semptomları hafif bilişsel işlev bozukluğu, mental durum değişikliği, hareket bozukluğundan, nöbet ve koma düzeyine kadar ilerleyebilir. Renal replasman tedavisine (Yoğun hemodiyaliz ve destekleyici bakım) hemen başlanmalıdır. Semptomlar kısmen geri dönüşümlüdür.

 4. Vakamızın acil servisteki ilk lab bulguları: Üre: 101 mg/dL (19-49), kreatinin: 7,86 mg/dl (0.7-1.3), GFR: 7. Hızlı tanı sonrası hemodiyalize alınan hastanın kliniği düzelmiştir.
Görüntüleme Bulguları:
 1. Üremik ensefalopati kortikal-subkortikal, bazal gangliyon ve beyaz madde tutulumu olarak 3 farklı tipte izlenir.

 2. Bazal gangliyon tutulumu daha çok DM’li olgularda görülür. Bu tipte bilateral bazal gangliyonlarda T2-FLAIR hiperintensiteleri karakteristik lezyondur. “Lentiform çatal işareti” karakteristik bulgulardandır.

 3. BT: Tutulum gösteren bölgeler hipodens alanlar şeklinde izlenir.

 4. MRG: Tutulan alanlarda bilateral T2/FLAIR hiperintensiteleri şeklinde izlenir. Difüzyon kısıtlanması ve kontrastlanma görülebilir.

 5. Lentiform çatal işareti: Eksternal kapsülün çatalın lateral kenarını, internal kapsül ile internal medüller laminanın çatalın medial kenarını, eksternal medüller laminanın çatalın dişini, internal ve eksternal kapsülün birleşerek çatalın gövdesini oluşturduğu T2/FLAIR hiperintensiteleri şeklindedir.
 • Kim DM, Lee IH et al. Uremic encephalopathy: MR imaging findings and clinical correlation. American Journal of Neuroradiology. 2016;37(9):1604–09.

 • David A L, Jairo L. Uremic encephalopathy. Radiology. 2023;307:1.

 • Yoon CH, Seok JI et al. Bilateral basal ganglia and unilateral cortical involvement in a diabetic uremic patient. Clinical Neurology and Neurosurgery. 2009;111(5):477-79.

Cahit Güçlü

TNRD