Haftanın Olgusu-143 (17 Haziran 2024)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Nursel Yurttutan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Kahramanmaraş

17 Haziran 2024

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

53 yaş, E, bilinen bir hastalığı yok
Sağ tarafında güçsüzlük ve bilinç bulanıklığı şikayeti ile acil servise getiriliyor

Prof. Dr. Gül Hatipoğlu
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi
Radyoloji Kliniği

 1. A) Difüzyon ağırlıklı görüntülerde sağ serebellar hemisferde nodüler kısıtlanan (sarı ok), sağ lentiform nükleusta  periferal kısıtlanan (kırmızı ok) ve sağ oksipital lob subkortikal beyaz cevherde nodüler kısıtlanan (mor ok) çok sayıda lezyon izleniyor. Aksiyal FLAIR görüntüde lezyonların çevresinde yoğun ödem alanı olduğu (yeşil oklar) görülüyor. Kontrastlı aksiyel T1A görüntüde sağ lentiform nükleustaki lezyonda halkasal kontrastlanma ve içerisinde lateral yerleşimli kontrast tutan mural nodül izleniyor (mavi ok). Sol oksipital lobdaki lezyonda yoğun heterojen kontrastlanma (lacivert ok) görülüyor.

 2. B) Sol oksipitoparietal bölgedeki lezyonun sagital T2A (sarı ok), aksiyal FLAIR görüntülerde (kırmızı ok) ve ADC haritasında (yeşil ok) farklı intensitelerde halkalardan oluştuğu görülüyor. Aksiyal postkontrast T1A görüntüde lezyonda periferal kontrastlanma ve lezyon içerisinde lateral yerleşimli kontrastlanan mural nodül (mavi ok) izleniyor.
 1. Metastaz

 2. Toksoplazmozis

 3. Lenfoma

Toksoplazmozis

Toksoplazmozis

 1. Nörotoksoplazmozis, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda beyin parankiminde Toksoplazma gondii parazitinin neden olduğu enfeksiyondur.

 2. HIV/AIDS hastalarında en sık görülen serebral apse nedenidir.

 3. HIV tanısı bilinmeyen veya tedavisini düzgün almayan hastalarda CD4 sayımı 200’ün altına düştüğünde görülebilir.

 4. Baş ağrısı, ateş, bilinç durumunda değişiklik, hemiparezi ve nöbet tanılarıyla hastaneye başvururlar.

 5. Genellikle biopsiye gerek duyulmaz. Hastalığın tanısında BT ve MRG bulguları önemli bir yere sahiptir. Tedaviye yanıtın izleminde MRG kullanılır.

 6. Hastalar sulfadiazine ve pyrimethamine ile tedavi edilirler.

 7. Vakamız sonrasında HIV/AIDS tanısı almıştır.
Görüntüleme Bulguları:
 1. Serebral toksoplazmozis lezyonları en sık bazal gangliyon, talamus ve kortikomedüller bileşke düzeyinde görülür. Posterior fossa lezyonları da eşlik edebilir. Farklı yerleşimli çok sayıda lezyon bir arada izlenir.

 2. BT’de lezyonlar hipodens olarak izlenirler. BT’de kontrast madde verildiğinde nodüler ve halkasal tarzda kontrast tutarlar.

 3. MRG’de T1A serilerde hipointens ve izointens olan lezyonlar; T2A serilerde tipik olarak hipo, hiper ve izointens halkalardan oluşur. T2A serilerde izlenen bu görünüm tipik olup, ‘konsantrik hedef işareti’ olarak bilinir. Kontrastlı T1A serilerde halkasal ve nodüler kontrastlanmalar izlenir. Olguların üçte birine yakın kısmında  ‘ekzantrik halka işareti’ adı verilen, çevresel kontrastlanan lezyonun bir kenarında (eksantrik yerleşim) yoğun kontrast tutan mural nodül görülür.
  T2 Perfüzyon incelemede rCBV değerinin düşük olması (1.5’un altında) kullanılabilir.
 • Sakai M, Higashi M, Fujiwara T et al. MRI imaging features of HIV-related central nervous system diseases: diagnosis by pattern recognition in daily practice. Japanese Journal of  Radiology. 2021;39:1023-38.

 • Kumar G, Mahadevan A, Guruprasad A et al. Eccentric target sign in cerebral toxoplasmosis: Neuropathological correlate to the imaging  feature. J Magn Reson Imaging. 2010;31(6):1469-72.

 • Dibble E, Boxerman J, Baird G et al. Toxoplasmosis versus lymphoma: cerebral lesion characterization using DSC-MRI revisited. Clin Neurol Neurosurg. 2017;152:84-9.

Cahit Güçlü

TNRD