Haftanın Olgusu-135 (22 Nisan 2024)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Nursel Yurttutan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Kahramanmaraş

22 Nisan 2024

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

42 yaş, K
Sağ gözde ani başlangıçlı bulanık görme

Araş. Gör. Dr. Yunus Emre ŞİRİKÇİ
Doç. Dr.  Rıfat ÖZPAR
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. (a) Orbita MRG incelemesinde sağ optik disk düzeyinde sinir – retina bileşkesinde T1 ve T2 ara sinyal intensitesinde, yağ baskılı kontrastlı T1A imajda nodüler tarzda kontrastlanan lezyon (mavi oklar) izleniyor.

 2. (b) Difüzyon ağırlıklı görüntülemede herhangi ek özellik izlenmiyor.
 1. Unilateral papillit

 2. Papillödem

 3. Oküler melanom

 4. Oküler hemanjiyom

 5. Oküler lenfoma

Unilateral papillit (Bartonella Nöroretiniti)

Bartonella Nöroretiniti

 1. Kedi tırmığı hastalığı, gram negatif basil etken Bartonella henselae’nin neden olduğu, sistemik bulaşıcı bir hastalıktır.

 2. En yaygın sistemik belirtiler bölgesel lenfadenit, düşük dereceli ateş, halsizlik, üşüme, uyku sırasında aşırı terleme, yorgunluk ve baş ağrısıdır.

 3. Kedi tırmığı hastalığı ayrıca Parinaud oküloglandüler sendrom, multifokal retinit, üveit, retinal vaskülit ve retina dekolmanı gibi diğer oküler bulgulara da neden olabilir.

 4. Nöroretinit, fokal retinokoroidit/retinal infiltrasyonlar, papillit ve optik nörit kedi tırmığı hastalığının en yaygın oküler klinik formlarıdır.

 5. Optik diskin inflamasyonu, peripapiller retina içine sıvı sızmasına neden olur ve bu da seröz retina dekolmanına ve ardından fovea çevresinde maküler eksuda oluşmasına neden olur. Disk ödemi ve yıldız şeklinde makülopati görünümü olur.
Görüntüleme Bulguları:
 1. Optik sinirde tek taraflı, kısa segment kontrastlanma artışı

 2. Optik diskte, komşu koroid-retina katmanlarında hafif artmış kontrastlanma

 3. Optik disk düzeyinde hafif bulging görünümü, kısmi intensite değişiklikleri

 4. Bazı nöroretinit olgularında pozitif MRG bulgusu olmamasına rağmen hastalık klinik – serolojik olarak tespit edilebilir.
Ayırıcı Tanı:
 1. Orbital lenfomada diffüzyon kısıtlanma bulguları belirgindir.

 2. Oküler melanomda melanosit içeriğine bağlı olarak T2 hipointens, T1 hiperintens görünüm vardır.

 3. Oküler hemanjiyomda kitle etkisi daha ayırt edicidir. T2A imajlarda sıklıkla hiperintens izlenir.

 4. Papilödemde optik sinir çevresi BOS mesafesinde artış mevcuttur ve bulgular genellikle bilateraldir. 5. Olgumuzun oftalmolojik muayenesinde şüpheli bulguları olması nedeniyle yapılan kan analizinde Bartonella henselae  IgG ve IgM (1/100 ve 1/320) pozitifliği tespit edildi. Öyküsünden sosyal hayatta kediler ile yakın teması mevcut olduğu bilgisine ulaşıldı. Doksisiklin tedavisi sonrası klinik gerileme sağlandı.
 • Schmalfuss IM, Dean CW, Sistrom C, Bhatti MT. Optic neuropathy secondary to cat scratch disease: distinguishing MR imaging features from other types of optic neuropathies. AJNR Am J Neuroradiol. 2005 Jun-Jul;26(6):1310-6

 • Reddy AK, Morriss MC, Ostrow GI, Stass-Isern M, Olitsky SE, Lowe LH. Utility of MR imaging in cat-scratch neuroretinitis. Pediatr Radiol. 2007 Aug;37(8):840-3
 • Ksiaa I, Abroug N, Mahmoud A, Zina S, Hedayatfar A, Attia S, Khochtali S, Khairallah M. Update on Bartonella neuroretinitis. J Curr Ophthalmol. 2019 May 6;31(3):254-261

Cahit Güçlü

TNRD