Haftanın Olgusu-127 (26 Şubat 2024)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Nursel Yurttutan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Kahramanmaraş

26 Şubat 2024

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

36 yaş, E
Boyun ağrısı ve parmaklarda uyuşma

Dr. Abdullah Enes BERKSOY – Prof. Dr. Nursel YURTTUTAN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. A) Aksiyel kontrastsız BT -sagittal reformat görüntülerde ve T2A MRG sekansında içerisinde milimetrik kalsifiye alan barındıran (oklar), T2A seride hipointens özellikte ekstrameduller intradural yer kaplayıcı lezyon izleniyor (ok).

 2. B)T1 SPIR sekansta izo-hiperintens özellikte kontrast madde sonrası diffüz homojen kontrastlanan ve dural kuyruk işareti barındıran kitlesel lezyon izleniyor (oklar). Eş zamanlı alınan STIR sekansta kordda kompresif myelopati lehine sinyal artışı izleniyor (ok).
 1. Meningioma

 2. Şıvannom

 3. Nörofibrom

 4. Metastaz

Meningioma

Meningioma

 1. Meningioma genellikle meningotelyal araknoid boşlık hücrelerinden kaynaklanır, çoğu sporadik olup, iyi huyludur ve yavaş büyürler.

 2. Obezite, alkolizm, iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalma, radyoterapi gibi çevresel faktörler, eksojen hormonlara maruz kalma gibi hormonal faktörler ve meme kanseri meningioma görülme sıklığını artırabilir.

 3. Nörofibromatozis tip 2, von Hippel Lindau hastalığı, multipl endokrin neoplazi tip 1, Li-Fraumeni sendromu, Cowden hastalığı ve Gorlin sendromu gibi genetik sendromlarla da oldukça ilişkilidir.

 4. Kesin tanısı histopatolojik inceleme ile konur.

 5. Spinal meningiomaların çoğunluğu (%70-90)  iyi huyludur ve WHO derece 1 lezyonlar olarak sınıflandırılırlar. Daha az yaygın olanları ise WHO derece 2 (%5-25) veya derece 3 (%1-5) olup daha agresif özelliklere sahip tümörlerdir.

 6. Spinal bölgede en sık torakal (%80) sonra servikal (%15) ve lumbosakral bölgede (%5) yerleşim gösterirler.
Görüntüleme Bulguları:
 1. BT’de izodens veya hafif hiperdens görülebilirler. Komşu kemikte hiperosteozis eşlik edebilir. Ancak intrakranyal yerleşimli meningiomlar kadar yaygın değildir. Kalsifikasyon da bulunabilir.

 2. MRG’de iyi sınırlı, geniş tabanlı, genellikle ‘dural kuyruk işareti’ne sahip kitleler olup, kordun lateralinde veya ventrolateralinde ortaya çıkan menenjiyomlarda ‘Gingko yaprağı işareti’ bulunur.

 3. Dural kuyruk işaretinin bulunması ayırıcı tanı için önemlidir.

 4. Primer sinir kılıfı tümörleri genellikle anterior yerleşimli ve multiple izlenir. Post kontrast T1 ve T2 serilerde santralde hipointens alan barındırabilir. Sinir kılıfı tümörlerinde nöral  foramen genişlemesi daha sık görülür.
 • Alruwaili AA, De Jesus O. Meningioma. 2023 Aug 23. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan–. PMID: 32809373.

 • Lee W, Chang KH, Choe G et-al. MR imaging features of clear-cell meningioma with diffuse leptomeningeal seeding. AJNR Am J Neuroradiol. 2000;21 (1): 130-2.

 • Yamaguchi S, Takeda M, Takahashi T, Yamahata H, Mitsuhara T, Niiro T, Hanakita J, Hida K, Arita K, Kurisu K. Ginkgo leaf sign: a highly predictive imaging feature of spinal meningioma. (2015) Journal of neurosurgery. Spine. 23 (5): 642-646.

Cahit Güçlü

TNRD