Haftanın Olgusu-11 (18 Ekim 2021)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

18 Ekim 2021

ÖyküBulgular (1)Bulgular (2)Bulgular (3)Ayırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

55 yaşında erkek
Beş gündür devam eden baş ağrısı, baş dönmesi ve ataksi

Dr. İlkay İdilman
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

 1. Sağda talamus ve bazal gangliyonlarda T2-hiperintensitesi

 2. DAG ve ADC’de arteriyel sulama alanına uymayan vazojenik ödemin hakim olduğu, hafif sitotoksik ödemin eşlik ettiği difüzyon kısıtlılığı

 3. SWI görüntülemede galen veni, talamostriat ven ve septal vende hassasiyet artefaktları (oklar)

 4. MR venografide straight sinüs içerisinde dolum defektleri (ok başları)
 1. Arteriyel infarkt

 2. Venöz infarkt

 3. Gial tümör

 4. Osmotik demiyelinasyon

Venöz İnfarkt
(sağ talamus)

 1. Venöz infarkt iskemik inmenin nadir bir sebebidir.

 2. Serebral venöz tromboza sekonder gelişir ve sıklıkla hemoraji şeklinde görülür.

 3. Klinik prezentasyon: Fokal nörolojik defisit veya ödeme bağlı kitle etkisi/hidrosefaliye bağlı bulgular, beyin sapını etkileyen olgularda bilinç kaybı ve kranial sinir paralizisi

 4. Arteriyel sulama alanına uymayan infarktlarda akılda bulundurulmalı.

 5. BT/MR’de atipik lokasyonlarda, korteksin korunduğu ve arteriyel sulama alanına uymayan infarkt/hemoraji görülür. Kontrastlı BT incelemede tipik olarak sagittal sinüsteki trombozu temsil eden düşük dansiteli alanı çevreleyen üçgen şekilli kontrastlanan alan ‘boş delta bulgusu’ olarak tanımlanmıştır ve olguların yaklaşık %30’unda görülür. Tipik yerleşimler parasagittal (sagittal sinüs trombozuna sekonder), temporoparyetal  alan (transvers/sigmoid sinüs trombozuna sekonder) ve derin yapılardır. Hemoraji sıklıkla lezyon santralinde başlayarak perifere ilerler.

 6. Tanı: Konvansiyonel MRG görüntüleme bulgularının yanı sıra SWI ve MR venografi ile venöz trombozun gösterilmesi.

 7. Tedavi:  Antikoagülasyon.
 • Canedo-Antelo M, Baleato-González S, Mosqueira AJ, Casas-Martínez J, Oleaga L, Vilanova JC, Luna-Alcalá A, García-Figueiras R. Radiologic Clues to Cerebral Venous Thrombosis. Radiographics. 2019 Oct;39(6):1611-1628.

 • Ferro JM, Canhão P. Cerebral venous sinus thrombosis: update on diagnosis and management. Curr Cardiol Rep. 2014 Sep;16(9):523.

 • Connor SE, Jarosz JM. Magnetic resonance imaging of cerebral venous sinus thrombosis. Clin Radiol. 2002 Jun;57(6):449-61.