Haftanın Olgusu-102 (4 Eylül 2023)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Nursel Yurttutan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Kahramanmaraş

4 Eylül 2023

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

44 yaş kadın, ağızda şişlik

Dr. Öğr Üyesi Güliz Yılmaz – Prof.  Dr. Gülgün Yılmaz Ovalı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. A) Ağız tabanında orta hatta yerleşim gösteren mylohyoid kas süperiorunda izlenen,  T2A hiperintens, T1A hipointens, kontrast parlaklaşması göstermeyen kistik kitle lezyonu izleniyor.

 2. B) Lezyonda belirgin difüzyon kısıtlanması izleniyor.
 1. Epidermoid kist

 2. Dermoid kist

 3. Lenfanjiom

 4. Ranula

 5. Abse

 6. Brankial kleft kisti

Epidermoid kist

Epidermoid Kist

 1. Dermoid ve epidermoid kistler deri ve eklerini içeren benign kitlelerdir. Baş boyun bölgesinde nadir görülür. Boyunda orta hatta ve en sık submental bölgede yerleşirler.

 2. Genel olarak küçük boyutta olup nadiren 5 cm çapın üzerinde görülürler. En sık şikâyet ağrısız şişliktir.

 3. Tanısında ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve ince iğne aspirasyon biyopsisi yardımcıdır.

 4. Tedavisi kistin total olarak çıkartılmasıdır.

 5. Görüntüleme yöntemleri, kitlenin solid ve kistik ayrımını yapmada, lokalizasyonu ve çevre yapılarla ilişkisini saptamada yardımcıdır.

 6. Tanısal olarak USG eşliğinde İİAB yapılabilir.

 7. Boyun epidermoid kistlerinin ayırıcı tanısında, plunging ranula, dermoid kist, tiroglossal kist, brankiyal kleft kistleri, inklüzyon kistleri, lipomlar, ranula, kistik higroma, lenfoepitelyal kist, hemanjiyom, lenfanjiyom, nörofibrom, lenfoma, lenfadenopatiler, submandibuler ve sublingual bez enfeksiyonları ve kitleleri düşünülmelidir.
Görüntüleme Bulguları
 1. USG: İyi sınırlı, kistin içeriğine göre değişken ekojenitede (homojen hipoekoik- hipoekoik içerisinde hiperekoik odaklar- iç yoğunluğun yüksek oluşuna bağlı hiperekoik) görülür. Doppler USG’de vaskülarizasyonu yoktur.

 2. BT: Homojen hipodens veya hiperdens komponentleri de bulunan hipodens yapıda, zaman zaman periferal ince kontrastlanma gösterebilirler.

 3. MRG: İyi sınırlı- kontrast parlaklaşması göstermeyen, kistik lezyon. T2A hiperintens, T1A hipointens sinyal özelliklerinde. Difüzyon incelemede epidermoid kist için kısıtlanmış difüzyon özellikleri göstermesi önemlidir.
 • Tsirevelou P, Papamanthos M, Chlopsidis P, Zourou I, Skoulakis C. Epidermoid cyst of the floor of the mouth: two case reports. Cases J 2009;2:9360.

 • Kansu L, Özbek C, Akkaya H. [Giant Epidermoid Cyst in the Neck: Case Report]. KBB ve BBC Dergisi 2013;21(2):84-7.

 • Belada A, Memiş M, Yaman H. [Epidermoid Cyst of the Neck in an Elderly Patient]. Konuralp Tıp Dergisi 2012;4(3):52-54.

 • Kudoh M, Harada H, Omura K, Ishii Y. Epidermoid cyst arising in the submandibular region. Case Rep Med 2013; 2013:419289.

 • Kandogan T, Koç M, Vardar E, Selek E, Sezgin O. Sublingual epidermoid cyst: a case report. J Med Case Rep 2007;1:87.

Cahit Güçlü

TNRD