Haftanın Olgusu-1 (9 Ağustos 2021)

Haftanın Olgusu – 9 Ağustos 2021

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

9 Ağustos 2021

ÖyküBulgular (1)Bulgular (2)Bulgular (3)Bulgular (4)Ayırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

Öncesinde bilinen bir hastalığı olmayan 11 yaşında erkek. İki haftadır süren baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı-kusma. Fizik muayenede ense sertliği.

Dr.  Meltem Ceyhan Bilgici
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı
Samsun

T2A görüntülerde (A) sol serebellopontin köşede hiperintens  sınırları belirgin kitle (beyaz ok), bilateral  krus serebri ve globus palliduslarda  (kırmızı ok)  sinyal artışı izleniyor.  T1A kontrastlı  incelemede (B) sol serebellopontin köşede yerleşimli kitlede (beyaz ok), bilateral 7-8. kranial sinirlerde (sarı ok), bazal ve periferal leptomeningeal yüzeylerde kontrastlanma (mavi ok)  mevcut. Difüzyon ağırlıklı görüntülerde (C) sol serebellopontin köşede yerleşimli kitlede difüzyon kısıtlaması  mevcut.

(Sol serebellopontin köşede yerleşimli kitle için)
 1. Şvannom (+ NF Tip1 + menenjit)

 2. Hamartom (+ NF Tip1 + menenjit)

 3. Granülositik sarkom (+ Lösemik leptomeningeal tutulum)

 4. Glioblastom (+ NF Tip 1 + leptomeningeal metastaz)

 5. Tüberkülom (+ Tbc menenjit)

Dev Hücreli Glioblastom

(+ NF Tip 1 + leptomeningeal metastaz)

Dev Hücreli Glioblastom

 1. Ek olarak  yapılan MR spektroskopi ve MR perfüzyon incelemelerinde, kitlede artmış kolin piki ve perfüzyon artışı izlendi. BOS  analizinde  enfeksiyon bulgusu saptanmadı.  NF Tip 1 açısından tekrar değerlendirilen hastanın vücudunda cafe au lait lekeleri görüldü.

 2. NF Tip 1’ de en sık gliom görülmekle birlikte diğer santral sinir sitemi tümörleri, feokromositoma ve lösemi görülme insidansı da artmıştır.

 3. Dev hücreli glioblastoma , GBM tümör spektrumu içerisinde nadir görülen bir alt tiptir. Genellikle serebral hemisferlerde yerleşim gösterir. Ekzofitik yerleşim gösterebilir. Daha genç hastalarda  görülür. Sınırları  daha belirgin olup total rezeksiyona izin verir.
 1. Taraszewska A, Bogucki J, Powala A, Matyja E. Giant cell glioblastoma with unique bilateral cerebellopontine angle localization considered as extraaxial tumor growth in a patient with neurofibromatosis Type 1. Clin Neuropathol 2013;32(1):58-65.

 2. Papaker MG, Kitis S , Seyithanoglu MH , et  al. Exophytic Giant Cell Glioblastoma in a Patient with Neurofibromatosis Type 1: Case Report. Bagcilar Medical Bulletin 2017;2(2):57-59.

 3. Luetjens G, Mirzayan MJ, Brandis A, Krauss JK. Exophytic giant cell glioblastoma of the medulla oblongata. J Neurosurg 2009;110(3):589- 593.

 4. Karremann M, Butenhoff S, Rausche U, Pietsch T, Wolff JE, Kramm CM. Pediatric giant cell glioblastoma: New insights into a rare tumor entity. Neuro Oncol 2009;11(3):323-329.