Haftanın Olgusu (2 Ağustos 2021)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

2 Ağustos 2021

ÖyküBulgular (1)Bulgular (2)Bulgular (3)Ayırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

33 yaşında kadın, on yıldır devam eden ataksi.

Dr.  Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Radyoloji Bölümü
Ankara

 • Bilateral  serebellar peridentat beyaz cevherde simetrik T2-hiperintensitesi (A,  kalın oklar)

 • Bilateral dentat nukleuslarda demir birikimi ile uyumlu T2-hipointensitesi (A, ince oklar)

 • Bialteral kortikospinal traktuslarda simetrik T2 hiperintensitesi (B, oklar)

 • Bilateral parietooksipital periventriküler beyaz cevher tutulumu

 • Lezyonlarda  difüzyon kısıtlılığı veya kontrastlanma mevcut değil.
 • Serebrotendinöz Ksantomatozis

 • Krabbe Hastalığı

 • Adrenomyelonöropati

Serebrotendinöz Ksantomatozis

Serebrotendinöz Ksantomatozis

 • Otozomal resesif (CYP27A1 gen mutasyonu)

 • Lipid depo hastalığı: 27-sterol-hidroksilaz eksikliğine bağlı kolestanol birikimi

 • Klinik prezentasyon: Erken katarakt, kolelitiyazis, kronik ishal, tendon ksantomları, serbellar ataksi, piramidal bulgular, periferal nöropati, psikiyatrik bozukluklar

 • Santral sinir sisteminde, lenste, tendonlarda (en sık Aşil tendonu) ve damar duvarlarında kolestanol birikimi olur.

 • MR’da  beyin atrofisi görülebilir. Serebellar etkilenim serebral etkilenime göre daha belirgindir. T2-hiperintens dentat/peridentat beyaz cevher lezyonları  tipiktir. Hastalık ilerledikçe lezyonlar komşu bölgelere de yayılır ve serebral lezyonlar  (kortikospinal  traktuslarda ve serebral periventriküler lezyonlar )  ortaya çıkar. İlerlemiş hastalıkta ayrıca, dentat nukleuslarda hemosiderin birikimi /mineralizasyona bağlı T2-hipointens sinyal değişiklikleri görülebilir.

 • Tanı: Görüntüleme bulguları, serum kolestenol seviyesinde artışın ve  genetik mutasyonunun gösterilmesi

 • Tedavi: Kenedeoksikolik asit ve HMGCoA redüktaz inhibitörlerinin kullanımı ile  klinik ilerleyiş  durudurulabilir veya yavaşlatılabilir.
 • Barkhof F, Verrips A, Wesseling P et-al. Cerebrotendinous xanthomatosis: the spectrum of imaging findings and the correlation with neuropathologic findings. Radiology. 2000;217 (3): 869-76.

 • Pilo-de-la-Fuente B, Jimenez-Escrig A, Lorenzo JR, et al. Cerebrotendinous xanthomatosis in Spain: clinical, prognostic, and genetic survey. Eur J Neurol 2011;18:1203–1211.

 • Koyama S, Sekijima Y, Ogura M, et al. Cerebrotendinous Xanthomatosis: Molecular Pathogenesis, Clinical Spectrum, Diagnosis, and Disease-Modifying Treatments. Committee on Primary Dyslipidemia under the Research Program on Rare and Intractable Disease of the Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan.J Atheroscler Thromb. 2021 May 8. doi: 10.5551/jat.RV17055. Online ahead of print.