Prof. Dr. Erkan GÖKÇE

Adres ve İletişim Bilgileri

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Kaleardı Mah. Muhittin Fisunoğlu Cad. Ali Şevki Erek Yerleşkesi, 60100
Merkez/Tokat

Telefon İş: 0 356 2129500-4060

Cep Telefon: +90 542 3798986

E-mail: drerkangokce@gmail.com

Öğrenim Durumu:

DereceBölüm/ProgramÜniversiteYıl
LisansTıp FakültesiOndokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi1999
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta UzmanlıkRadyodiagnostikOndokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi2006

Tıpta Uzmanlık Tezi ve Danışmanı: Temporomandibular Eklem Disk Deplasmanlarında Yüksek Çözünürlüklü Ultrasonografinin Tanı Değeri (2006) / Prof. Dr. Hüseyin Akan

Türk Radyoloji Derneği Yeterlilik Kurulu Yeterlilik Belgesi: 12.06.2014

Türk Nöroradyoloji Diploması (TNRD, TRD, ESR, ESNR, EBR, EBNR): 25 Ekim 2015

Görevler:

Görev UnvanıGörev YeriYıl
Pratisyen HekimDivriği Merkez Sağlık Ocağı – Sivas1999-2000
Tıpta Uzmanlık ÖğrencisiAnkara Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp Damar ve Vasküler Cerrahi AD, Ankara2001
Tıpta Uzmanlık ÖğrencisiOndokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik AD, Samsun2001-2006
Uzman HekimFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi, Samsun2006-2007
Uzman HekimSamsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Samsun2007-2010
Yardımcı DoçentGaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, Tokat2010-2015
DoçentGaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, Tokat2015-2020
ProfesörGaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, Tokat2020-

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

 1. Sinonazal bölge varyasyonlarının bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi (Ufuk Daşar-2015)
 2. Santral sinir sistemi ile ilişkili anomalilerin tanısında fetal manyetik rezonans görüntülemenin rolü ve ultrasonografi ile karşılaştırılması (Malik Çoraklı-2013)
 3. İntrakraniyal dural venöz sinüslerin iki boyutlu time-of-flight manyetik rezonans venografi ve kontrastlı üç boyutlu spoiled gradient recalled manyetik rezonans venografi ile karşılaştırmalı değerlendirilmesi (Çağlar Deniz-2012)
 4. Karotid Arter Stenozlarının Doppler Ultrasonografi, Time-Resolved Kontrastlı Manyetik Rezonans Anjiografi ve Dijital Substraksiyon Anjiografi ile Değerlendirilmesi (Ayşegül Altunkaş-2011)
 5. DSA, Kontrastlı Beyin MR ve MR Venografi Tetkikleri ile İntrakranial Dural Venöz Sinüslerin Değerlendirilmesi (Tansu Pınarbaşılı-2011)
 6. Time-Resolved Kontrastlı Manyetik Rezonans Anjiografi Tekniğinin Karotid Arter Stenozlarının Değerlendirilmesinde Dijital Subtraksiyon Anjiografi ile Karşılaştırılması (Safiye Topaloğlu Aşçı-2011)

Projelerde Yaptığı Görevler:

 1. Ultrasonografi Ünitesine Renkli Doppler Ultrasonografi Cihaz Alımı (Proje no:2015/11, Karar no:2017/01-51, Başlama Tarihi:09-10-2015, Proje Bitiş Tarihi:19.07.2017) GOÜ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Araştırmacı.
 2. Ultrasonografi Ünitesine Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı Alımı (Proje no:2012/67, Karar no:2016/01-43, Proje bitiş tarihi:17.10.2016) GOÜ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Proje yöneticiliği
 3. Ultrasonografi Ünitesine Renkli Doppler Ultrasonografi Cihaz Alımı (Proje no:, Karar no:, Başlama Tarihi:, Proje Bitiş Tarihi:1) GOÜ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Araştırmacı.

İdari Görevler:

 1. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (2012-2013 ve 2016-2021)
 2. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Radyasyon Güvenliği Kurulu Başkanlığı (2013-2017)
 3. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı (2019-2020)

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:

 1. Türk Radyoloji Derneği
 2. European Society of Radiology
 3. Türk Nöroradyoloji Derneği
 4. Türk Tabibler Birliği
 5. European Society of Neuroradiology

Ödüller:

 1. Türk Nöroradyoloji Derneği Nöroradyoloji Diplomasi Birinci Dönem Kursları Birincilik Ödülü
 2. Türk Radyoloji Derneği 33. Ulusal Radyoloji Kongresi Mansiyon (Seçilmiş Bildiri) Ödülü:
  E. Gökçe, S. Topaloğlu Aşçı, M.M. Fırat, B. Acu, M. Beyhan, R. Çelikyay “İnternal Karotid Arter Darlıklarını Saptamada Time-Resolved Kontrastlı Manyetik Rezonans Anjiografi ile Dijital Subtraksiyon Anjiografinin Karşılaştırılması” 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, SÇB:003, 07-11 Kasım 2012, Antalya
 3. Türk Radyoloji Derneği 26. Ulusal Radyoloji Kongresi Mansiyon (Seçilmiş Bildiri) Ödülü:
  E. Gökçe, H. Akan, B. Baş, N. Yılmaz “Temporomandibular eklem rahatsızlıklarında kapsül içi sıvının değerlendirilmesinde ultrasonografi” 26. Ulusal Radyoloji Kongresi SÇS:012, 26-30 Ekim 2005, Antalya
 4. Türk Radyoloji Derneği 25. Ulusal Radyoloji Kongresi Mansiyon (Seçilmiş Bildiri) Ödülü:
  E. Gökçe, H.B. Diren, E. Can, T. Şeşen “Pontoserebellar köşe sisterninde kranyal sinirlere vasküler basının gösterilmesinde sanal MR endoskopi” 25. Ulusal Radyoloji Kongresi SB:134, 27-31 Ekim 2004 Antalya

Yayınları ve Bilimsel Faaliyetleri:

Prof. Dr. Erkan Gökçe’nin alanında uluslararası çeşitli indekslerce taranan araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme veya editoryal yorum türlerinde 60’dan fazla bilimsel makalesi, uluslararası bilimsel toplantılarda 40’ın üzerinde sunulmuş bildirisi, ulusal dergilerde yayınlanmış 30’a yakın makalesi, ulusal bilimsel toplantılarda sunulmuş 160’ın üzerinde bildirisi, bir ulusal kitabı ve bir ulusal kitap bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Bu yayınlarına yönelik çeşitli indekslerce taranan dergi ve kitaplarda Google Akademik’e göre 400’ün üzerinde atıfı vardır.

Prof. Dr. Erkan Gökçe birçok bilimsel toplantıya ve kursa katılmış, bilimsel toplantıda konuşmacı veya moderatör olarak yer almış ve bazı bilimsel sempozyumların başkanlığını yürütmüştür. Birçok uluslararası ve ulusal hakemli dergiye hakemlik yapmış ve bazı dergilerde yardımcı yazarlık görevinde bulunmuştur.

Prof. Dr. Erkan Gökçe Tıp Fakültesi ve Tıpta Uzmanlık Öğrencilerine yönelik ağırlıklı olarak Nöroradyoloji alanında olmak üzere çeşitli dersler vermiştir.

Uluslararası yayınlarına yönelik örnekler:

 1. MS. Nural, E. Gokce, M. Danaci, İK. Bayrak, HB. Diren “Focal liver lesions: Whether a standard dose (0.05 mmol/kg) gadobenate dimeglumine can provide the same diagnostic data as the 0.1 mmol/kg dose” European Journal of Radiology 2008;Apr;66(1):65–74.
 2. B. Baş, N. Yılmaz, E. Gökçe, H. Akan “Diagnostic Value of Ultrasonography in Temporomandibular Disorders” Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 2011; May;69(5):1304–1310.
 3. A.Acıkgoz, E. Gokce, R. Ascı, R. Büyükalpelli, AF. Yılmaz, S Sarikaya “Relationship between penile fracture and Peyronie’s disease: a prospective study” International Journal of Impotence Research 2011;23(4):165–172.
 4. S. Divrik Gökçe, E. Gökçe, M. Coşkun “Radiology Residents’ Awareness about Ionizing Radiation Doses in Imaging Studies Their Cancer Risk during Radiological Examinations” Korean Journal of Radiology 2012;13(2):202–209.
 5. E. Gökçe, B. Acu, M. Beyhan, F. Çelikyay, R. Çelikyay “Magnetic resonance imaging findings of developmental venous anomalies” Clinical Neuroradiology 2014;24(2):135-143
 6. E. Gökçe, T. Pınarbaşılı, B. Acu, MM. Fırat, Ü. Erkorkmaz “Torcular Herophili classificatıon and evaluation of dural venous sinus variations using digital subtraction angiography and magnetic resonance venographies” Surgical and Radiologic Anatomy 2014;36(6):527-536
 7. E. Gökçe, M. Beyhan, B. Acu, H. Deniz Demir “Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging Findings of Acquired Dacryocystoceles” Clin Imaging 2014;38(3):241-245
 8. E. Gökçe, M. Beyhan, B. Acu. “Evaluation of Oral Anticoagulant Associated Intracranial Parenchymal Hematomas Using CT Findings” Clinical Neuroradiology 2015;25(2):151-159.
 9. Dasar U, Gokce E. “Evaluation of variations in sinonasal region with computed tomography” World J Radiol 2016 January 28; 8(1): 98-108
 10. E. Gokçe, M. Beyhan, “Radiological Imaging Findings of Scheuermann Disease” World J Radiol 2016; November 28;8(11):895-901
 11. E. Gökçe, M. Beyhan, R. Sade “Radiological Imaging Findings of Dyke-Davidoff-Masson Syndrome” Acta Neurologica Belgica 2017 Dec;117(4):885-893
 12. E. Gökçe, M. Beyhan. “Evaluating Ossifications of Nuchal Ligament with Cervical Computed Tomography” The Eurasian Journal of Medicine, Eurasian J Med 2018;50:23-27.  
 13. M. Beyhan. “Evaluation of pineal cysts with magnetic resonance imaging” World J Radiol 2018;10(7):65-77
 14. E. Gökçe, B. Çevik. “Evaluation of different ulegyria patterns with magnetic resonance imaging” Journal of Clinical Neuroscience 2018;58:148-155.
 15. E. Gökçe, M. Beyhan, L. Acu. “Cranial Intraosseous Meningiomas: CT and MRI Findings” Turkish Neurosurgery. 2020;30(4):542-549.
 16. E. Gökçe. “Multiparametric Magnetic Resonance Imaging for the Diagnosis and Differential Diagnosis of Parotid Gland Tumors” J Magn Reson Imaging 2020 Jul;52(1):11-32.
 17. M. Beyhan, E. Gökçe, K. Karakuş. “Radiological classification of azygos anterior cerebral artery and evaluation of the accompanying vascular anomalies” Surgical and Radiologic Anatomy 2020;42:1345–1354. DOI: 10.1007/s00276-020-02509-4

Cahit Güçlü

TNRD