Doç. Dr. Ender UYSAL

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum tarihi: 01.01.1973

Doğum yeri: BURDUR

Uyruğu: TC (16735487900)

Medeni durum: BEKAR

Adres: Teşvikiye mah. Fırın sok. Özmüren Apt. no:14/5 Şişli/İSTANBUL

Telefon: 0 532 5226588

E-mail: enderuysaltr@yahoo.com

EĞİTİM:

 • 1989: Antalya Çağlayan Lisesi
 • 1989-1996: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Aralık 2001 tarihinde Radyoloji uzmanı
 • Ocak 2011 tarihinde Doçent Doktor

MESLEKİ KARİYER:

 • Aralık 1997 – Mayıs 2001 İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, Asistan doktor.
 • Ekim 2002 – Ekim 2003 Erzincan Askeri Hastanesinde Radyolog Doktor olarak askerlik. 
 • Ekim 2004- Mart 2005 Cerrahpasa Tıp Fakültesi, Radioloji ABD, Neuroradyoloji Bölümü (Girişimsel Nöroradyoloji)
 • Mart 2002- Ağustos 2013 İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniğinde Başasistan
 • 2017 Mayıs UCLA (University of California Los Angeles), Girişimsel Nöroradyoloji Bölümü (Uluslararası gözlemci)
 •  Halen İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Eğitim Görevlisi

MESLEKİ İLGİ ALANI:

Tanısal ve Girişimsel Nöroradyoloji – Girişimsel Radyoloji

 • İnme Merkezi Sorumlusu (2019’da 140 Akut inmeli olguya tedavi uygulandı)
 • Beyin damar hastalıkları tedavisi (İnme, Anevrizma,AVM, vb)

YURT DIŞI DİPLOMALAR:

 1. EUROPEAN DIPLOMA IN NEURORADIOLOGY (2014)
 2. ESMINT (European Course of Minimally Invasive Neurological Therapy) DIPLOMA (2016)

ÜYESİ OLDUĞU ORGANİZASYONLAR:

 • Türk Radyoloji Derneği
 • Türk Girişimsel Radyoloji Derneği
 • ESMINT  ( European Society of Minimally Invasive Neurological Therapy)
 • ESNR (European Society of Neuroradiology)
 • ECR (European Congress of Radiology)

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Oğuz Ş, Tabakci ÖN, Uysal E, Bulut E, Dinç H.Turk J Med Sci. Pipeline Flex Embolization Device (PED Flex) for the treatment of intracranial aneurysms: Periprocedural outcomes and first-year angiographic results. 2019 Dec 16;49(6):1640-1646.
 2. Can SM, Türkmenoğlu ON, Tanik C, Uysal E, Özöner B, Kaldirimoğlu SA, Müslüman AM, Yilmaz A, Çavuşoğlu H, Bayindir Ç, Aydin Y. Computerized Tomography Guided Stereotactic Biopsy of Intracranial Lesions:Report of Consecutive 500 Cases.Turk Neurosurg.  2017;27(3):395-400
 3. Zuhur SS, Kuzu I, Ozturk FY, Uysal E, Altuntas Y. Anterior pituitary hormone deficiency in subjects with total and partial primary empty sella: do all cases need endocrinological evaluation? Turk Neurosurg. 2014;24(3):374-9.
 4. Orken DN, Uysal E, Timer E, Kuloglu-Pazarci N, Mumcu S, Forta H. New cerebral microbleeds in ischemic stroke patients on warfarin treatment: Two-year follow-up.Clin Neurol Neurosurg. 2013 Apr 24.
 5. Müslüman AM, Oba E, Yılmaz A, Kabukcuoglu F, Uysal E. Giant osteoid osteoma of the ethmoid bone with unusual large nidus. J Neurosci Rural Pract. 2012 Sep;3(3):383-5.
 6. Mutlu A, Uysal E, Ulusoy L, Duran C, Selamoglu D. Perforation of the gastrointestinal tract secondary to ingestion of fish bone. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012 Jan;18(1):89-91
 7. Karabay KO, Uysal E. Turk Kardiyol Dern Ars. A very rare combination of four coronary artery anomalies in a patient with acute inferior myocardial infarction. 2011 Jun;39(4):312-6.
 8. Demirtas-Tatlidede A, Yalcin AD, Uysal E, Forta H.Right cerebral hemiatrophy: neurocognitive and electroclinical features.Epilepsy Behav. 2010 Apr;17(4):536-40.
 9. Uysal E, Caliskan C, Caymaz I, Orken DN, Basak M. Stenting of vertebral artery origin with the buddy wire technique in tortuous subclavian artery. A case report. Interv Neuroradiol. 2010 Jun;16(2):175-8.
 10. Karabay KO, Uysal E, Bağırtan B, Vural M. Turk Kardiyol Dern Ars. A case of twin circumflex arteries associated with acute myocardial infarction. 2010 Oct;38(7):496-8.
 11. Orken DN, Kenangil G, Uysal E, Gundogdu L, Erginoz E, Forta H. Lack of association between cerebral microbleeds and low serum cholesterol in patients with acute intracerebral hemorrhage.  Clin Neurol Neurosurg. 2010 Oct;112(8):668-71.
 12. Uysal E, Kizilkilic O, Ulusay M, Basak M. Endovascular Trapping of Direct Carotid-Cavernous Fistula. Journal of Clinical Neuroscience. J Clin Neurosci. 2010 Mar;17(3):392-4.
 13. Karatag O, Celebi İ, Uysal E, Karatag G, Basak M. A case of kimura’s disease complicated with intracranial hemorrhage. B-ENT. 2010;6(3):223-7.
 14. Necioglu Orken D, Kenangil G, Uysal E, Forta H. Cerebral Microbleeds in Ischemic Stroke Patients on Warfarin Treatment. Stroke. 2009;40:3638-340.
 15. Uysal E, Ozel A, Erturk SM, Kirdar O, Basak M. Comparison of multislice computed tomography angiography and digital subtraction  angiography in the detection of residual or recurrent aneurysm after surgical clipping with titanium clips. Acta Neurochir (Wien). 2009 Feb;151(2):131-5.
 16. Ozel A, Uysal E, A.I.Dokucu, S.M. Erturk, Basak M, Cantisani V. US, CT and MRI findings in a case of diffuse lymphangiomatosis and cystic hygroma. Journal of Ultrasound 2008 Feb;11,22-25.
 17. Karabay KO, Bağırtan B, Erdim R, Uysal E, Vural M. Int J Cardiol. A rare congenital coronary artery anomaly: Anomalous of the left anterior descending coronary artery arising from the right coronary artery and review of the literature. 2008 Dec 22.
 18. Uysal E, Oztora F, Ozel A, Erturk SM, Yildirim H, Basak M. Emerg Radiol. Detection and evaluation of intracranial aneurysms with 16-row multislice CT angiography: comparison with conventional angiography. 2008 Sep;15(5):311-6.
 19. Ozel A, Uysal E, Tufaner O, Erturk SM, Yalcin M, Basak M. Duodenal duplication cyst: a rare cause of acute pancreatitis in children. J Clin Ultrasound 2008 Nov-Dec;36(9):584-6.
 20. Uysal E, Erturk SM, Yildirim H, Seleker F, Basak M. Sensitivity of immediate and delayed gadolinium-enhanced MRI after injection of 0.5 M and 1.0 M gadolinium chelates for detecting multiple sclerosis lesions. Am J Roentgenol. 2007 Mar;188(3):697-702.
 21. Uysal E, Velioglu M, Kara E, Albayram S, Islak C, Kocer N. Persistent Hypoglossal Artery Associated with a Ruptured Ipsilateral Posterior Inferior Cerebellar Artery Aneurysm. A Case Report. The Neuroradiology Journal 2007 Oct; 20: 570-573
 22. Uysal E, Erturk M, Yildirim H, Karatag O, Can M, Tanik C, Basak M. Multivoxel magnetic resonance spectroscopy in gliomatosis cerebri. Acta Radiol. 2005 Oct;46(6):621-4
 23. Uysal E, Yanbuloğlu B, Ertürk M, Kilinç BM, Başak M. Spiral CT angiography in diagnosis of cerebral aneurysms of cases with acute subarachnoid hemorrhage. Diagn Interv Radiol. 2005 Jun;11(2):77-82.

 B.  Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. Ender Uysal, Sıtkı Mert Ulusay, Şenol Civelek, Muzaffer Başak. Baş ve boyun paragangliomlarında kombine endovasküler ve cerrahi tedavi. Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2010:44;27-31
 2. Ozan Karatağ, Gülden Yenice Karatağ, Ender Uysal, S. Meltem Can, Mehmet Ertürk, Muzaffer Başak. Beyin kitlelerinde neoplastik/neoplastik olmayan ve yüksek evre/düşük evre ayrımında MR spektroskopinin yeri. Marmara Medical Journal 2010:23(3);326-338
 3. Kosti Can Çalışkan, Sıtkı Mert Ulusay, Ender Uysal, Şebnem Türk, Zeki Karpat Kanayan bronşial arter dalının transarterial mikrokatater embolizasyon ile tedavisi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni; 2010;44;120-123
 4. Uysal E, Kırdar Ö, Özel A, Ertürk M, Yıldırım H, Caymaz İ, Başak M. Ektazi Kullanımına bağlı İnternal karotis Arter Diseksiyonu: Olgu sunumu. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 42 (3); 23-25, 2008
 5. Necioğlu D, Kenangil G, Forta H, Uysal E, Çelik M, Yalçın D, Anadol Ü. Deep Cerebral Thrombosis in Adults. Journal of Neurological Sciences (Turkish) 24:(1) 10;75-79, 2007.
 6. N. Yılmaz, E. Uysal, A. Deniz Kahraman, H. Yıldırım, H. Toroslu, M. Başak Epilepsi ile başvuran Dyke-Davidoff-Masson sendromlu olguda manyetik rezonans görütüleme. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 2005,39(4):53-56.
 7. N. Yılmaz, H. Uçankale, E. Uysal, T. Örmeci, M. BaşakHipotalamik hamartom’lu olguda radyolojik bulgular. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2005,39(2):57-60.
 8. Bankaoğlu M, Uysal E, Derin Çiçek E, Çay E, Başak M. Nazolakrimal kanal varyasyonlarının görüntülenmesinde bilgisayarlı tomografi. Şişli Etfal Tıp Bülteni; 38:3; 23-26, (2004)
 9. Karaman K, Uysal E, Onat L, Duran C, Şirvancı M. İntrakranyal Epidermoid Tümörlerin CISS, Flair ve Difüzyon Ağırlıklı MRG Sekanslarıyla Kantitatif Değerlendirilmesi: Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 7 (4);172-76, (2003)
 10. Başak M, Değirmenci, Uysal E. Disfaji ile ortaya çıkan yaygın idyopatik iskelet hiperostozu (Forestier hastalığı). Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 9 (3):393-5 (2003)
 11. Halefoğlu, M A, Uysal E, Acar M. Akut lenfoblastik lösemili olguda kemoterapi ve steroid tedavisine sekonder multifokal osteonekroz. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 8:108-110 (2002)
 12. Çelebi İ, Uysal E, Başak M, Aydın G, Turgut S. Orta kulak kolesteatomlarında gelişen komplikasyonların BT bulguları. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 36(1) 46-49 (2002)
 13. Çakırer S, Başak M, Yıldırım H, Gülçin Meltem G, Uysal E. Cockayne Sendromu Tip I: İki Kardeşe Ait Olgu Sunumu. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 6(3);170-172 (2001)
 14. Başak M, Çakırer S, Halefoglu A, Uysal E. Sinonazal Non-Hodgkin Lenfoma; Olgu Sunumu. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 6(3);173-174 (2001)
 15. Çakırer S, Başak M, Çolakoğlu B, Uysal E. Oral antikoagülan tedaviye sekonder servikal hematomyeli gelişimi. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 7; 473-474 (2001)
 16. Başak M, Özkurt H, Yıldırım H, Uysal E. Respiratuar semptomlarla ortaya çıkan gerçek anterior torasik myelomeningosel. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 5;489-492 (1999)

 C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 1. E. Uysal, İrfan Çelebi, Evren Kundakçı, Ayhan Üçgül, Muzaffer Başak. BOS Fistülü Saptanmasında Geç Dönem İntratekal Gadolinyum’lu MR Sisternografi’nin Tanıya Katkısı: Olgu Sunumu, P-0793, 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya 2011.
 2. Sıtkı Mert Ulusay, Kosti Can Çalışkan, Mücahit Doğru, Ender Uysal, Şenol Çelebi, Zeki Karpat. Karaciğerde obstrüktif sarılık nedeniyle nitinol stentleme sonrası erken dönem gelişen stent kırılması ve girişimsel radyolojik yaklaşım, P-0481, 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya 2011.
 3. Emin Çakmakçı, Hüseyin Özkurt, Ender Uysal, Ayhan Üçgül, Muzaffer Başak. Göğüs ağrısında split doz kontrast verilim tekniği ile çekilen Multislice BT-Anjiyografi. P-1016, 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya 2011.
 4. Ender Uysal, Mert Ulusay, Hüseyi Ercan, Ayhan Üçgül, Alper Özel, Muzaffer Başak. Karotid arter plaklarının MR görüntüleme bulgularının semptomatik ve asemptomatik olgularda karşılaştırılması.SB-100, 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya 2010.
 5. Ender Uysal, Şehire Şahinoğlu, Mehmet Ertürk, Muzaffer Başak. Glial Kitlelerin Evrelendirilmesinde Perfüzyon MR Spektroskopi Bulgularının Karşılaştırılması. SB-068, 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya 2009.
 6. Ayhan Mutlu, Ender Uysal, Levent Ulusoy, Cihan Duran, Derya Selamoğlu. Balık Kılçığına Bağlı Gelişen İleal Perforasyonda Multidedektör BT Bulguları. P-0235, 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya 2009.
 7. Ender Uysal, Mert Ulusay, Şenol Civelek, Muzaffer Başak. Baş ve boyun paragangliomlarında kombine endovasküler tedavi. P-0451, 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya 2009.
 8. E. Uysal , G. Bağbancı, M. Ertürk, A. Özel, M. Başak.  İntrakranyal Yer Kaplayıcı Lezyonların Saptanmasında 0.5 M ve 1M Gadolinyum Şelatlarının Karşılaştırılması, P-57829. Ulusal Radyoloji Kongresi,  Antalya, 2008.
 9. A.Çelik, S Basson, S. Albayram, E. Uysal, L.Onat. 3.0 T ve 1.5 T Manyetik Rezonans Difüzyon Ağırlıklı Görüntülerde SNR ve CNR Karşılaştırması: 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, SB-137, Antalya,2008.
 10. M. Şükrü Ertürk, E. Kaya, E. Uysal, A. Özel, M. Başak. 29. Karaciğer Lezyonlarının Malign-Benign Ayrımında MR diffüzyon Tensor Görüntüleme: ADC ve FA Değerleri. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, SB-11, Antalya,2008.
 11. M. Şükrü Ertürk, S. Tunç, A. Özel, E. Uysal, M. Başak.Trifazik Batın BT’de İki Farklı Kontrast Enjeksiyon Yönteminin Karşılaştırılması: Otomatik Bolus İzleme ve Sabit Gecikme (8 saniye) İntervalleri: 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, SB-12, Antalya,2008.
 12. A. Özel, İ. Hakkı Köker, Ö. Tufaner, E.  Uysal, M. Şükrü Ertürk, C. Alkım, Ç. Karaca, M. Başak. B-mod ve Doppler Ultrasonografi ile İnflamatuar Barsak Hastalığında İntima-Media Kalınlığının ve Retrobulber Sirkulasyonun Değerlendirilmesi. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, SB-136, Antalya,2008.
 13. E. Uysal, İ. Caymaz, Ö. Kırdar, M. Ertürk, A. Özel, M. Başak. Ektazi (3,4 methylenedioxymethamphetamine) kullanımı sonrası gelişen ekstrakranial internal karotis arter diseksiyonu: Olgu sunumu.28.Ulusal Radyoloji Kongresi, P-309, Antalya,2008.
 14. E. Uysal, İ. Caymaz, M. Şükrü Ertürk, H. Yıldırım, A, Özel, Ş. Oğuz, M. Başak. Akut subaraknoid kanamalı olgularda serebral anevrizmaların tanısında ve karakterizasyonunda çok kesitli bilgisayarlı tomografi anjiyografi ile dijital subtraksiyon anjiyografinin karşılaştırılması. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, SB-123, Antalya, 2007
 15. Ö. Kırdar, E. Uysal, A. Özel, M. Ertürk, İ. Caymaz, M. Başak. Kliplenmiş anevrizması oaln olgularda nüks-rezidü’nün saptanmasında multidetektör BT anjiyografi ile intraraterial digital subtraksiyon anjiyografinin karşılaştırılması. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, SB-116, Antalya, 2007
 16. C. Duran, M. Şirvancı, G. Geceer, A. Ganiyusufoğlu, E. Uysal, C. Akman, R. Killi. Antikoagülan tedavi komplikasyonu olarak bilateral renal toplayıcı sistem ve üreterde submukozal hematom. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, P-062, Antalya, 2007.
 17. A. Özel, E. Uysal, Ö. Tufaner,  H. Değirmenci,  M. Şükrü Ertürk, M Başak. Duodenal duplikasyon kisti: Çocuklarda nadir bir akut pankreatit nedeni. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, P-700, Antalya, 2007.
 18. A. Özel, B. Çolakoğlu, H. Mousavi, B. Şirin, E. Uysal, Ş. Ertürk, K. Peker. Tiroidde kolloidal nodül, folliküler lezyon ve karsinomların sonografik özellikleri açısından karşılaştırılması. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi,SB-023, Antalya, 2007
 19. Ş. Ertürk, A. Seylan, F. Yılmaz, E. Uysal, A. Özel, S. Tunç, H. Değirmenci, M. Başak. Böbrek Lezyonlarının ayırıcı tanısında difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme kullanılabilir mi? 28. Ulusal Radyoloji Kongresi,SB-015, Antalya, 2007
 20. F. Öztora, E. Uysal, H. Yıldırım, M, Ertürk, M. Başak. Akut Subaraknoid Kanamalı Olgularda İntrakranial Anevrizmaların 16-Detektörlü BT Anjiyografi ile Değerlendirilmesi. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi,SB-157, Antalya, 2006
 21. A. Kimyonok, H. Yıldırım, E. Uysal, M. Ertürk, İ. Çelebi, H. Uçankale, M. Başak. Multiple sklerozlu olgularda korpus kallozum volümünün sağlıklı poülasyonla karşılaştırılması. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, P-644, Antalya, 2006
 22. E. Uysal, Ö. Kırdar, H. Yıldırım, M. Ertürk, C. Çalışkan, M. Başak. Moya-moya hastalığı ile takip edilen olguda serebral hemodinamik değişikliklerin DSA ve MR Perfüzyon bulguları eşliğinde değerlendirilmesi. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, P-645, Antalya, 2006
 23. M. Ertürk, E. Uysal, H. Çelik, M. Başak. Karaciğer kitlelerinde benign-malign lezyon ayrımında difüzyon ağırlıklı MR görüntüleme. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, SB-007, Antalya, 2005
 24. E. Uysal, M. Ertürk, H. Yıldırım, F. Seleker, M. Başak. Multiple sklerozlu olgularda aktif plakların MR görüntüleme ile saptanmasında 0.5 M ve 1M gadolinyum şelatların karşılaştırılması. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, SB-104, Antalya, 2005
 25. H. Yıldırım, İ. Çelebi, B. M. Şener, E. Uysal, A. Mahmutoğlu, M. Başak. Açık kavite mastoidektomi operasyonu geçiren olgularda kemik defekt ve meningoensefalosel komplikasyonu insidansı ve radyolojik görüntüleme bulguları. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, P-043, Antalya, 2005
 26. E. Uysal, O. Karatağ, M. Ertürk, H. Yıldırım, H. Uçankale, M. Başak. Primer intrakranyal kitlelerde düşük-yüksek evre tümör ayrımında MR spektroskopinin yeri. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, P-150, Antalya, 2005
 27. H. Yıldırım, A. Mahmutoğlu, E. Uysal, O. Karatağ, M. Başak. Ekstrüde lomber disk herniasyonlu iki olguda konservatif tedavinin etkinliği. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, P-155, Antalya, 2005
 28. H. Yıldırım, A. Mahmutoğlu, E. Uysal, M. Başak. Ekstrakalvaryal uzanım gösteren primer ekstradural menenjiyom olgusu. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, P-195, Antalya, 2005
 29. E. Uysal, B. Yanbuloğlu, M. Ertürk, B. M. Kılınç, M. Başak. Akut subaraknoid kanamalı olgularda serebral anevrizmaların tanısında spiral BT anjiyografi. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, SB-104, Antalya, 2004
 30. E. Uysal, G. Yenice, A. Özel, Ü. Çetinçelik, M. Başak. Chiari Tip II malformasyonu ve myelomeningoseli olan olguda fetal MRG bulguları. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, P-376, Antalya, 2004
 31. O. Karatağ, İ. Çelebi, E. Uysal, M. Cenker, M. Başak.  Kimura hastalığı: BT ve MRG bulguları. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, P-303, Antalya, 2004
 32. M. Başak, S. Çakırer, Ş. M. Ertürk, E Uysal. Chiari Tip III: olgu sunumu. 17. Türk Radyoloji Kongresi, 072 NBB, İstanbul, 2000
 33. S. Çakırer, M. Başak, B. Çolakoğlu E. Uysal. Paraneoplastik limbik ensefalit: olgu sunumu. 17. Türk Radyoloji Kongresi, 002 NBB, İstanbul, 2000
 34. S. Çakırer, M. Başak, E. Uysal, H. Yıldırım. Cockayne Sendromu tip I: iki kardeşe ait olgu sunumu. 17. Türk Radyoloji Kongresi, 004 NBB, İstanbul, 2000
 35. M. Başak, S. Çakırer, E. Uysal, A. Mutlu. Pelizeus-Merzbacher hastalığı tip I:olgu sunumu. 17. Türk Radyoloji Kongresi, 007 NBB, İstanbul, 2000
 36. M. Başak, İ. Çelebi, E. Uysal. Rinoserebral mukormikozis: olgu sunumu 17. Türk Radyoloji Kongresi, 012 NBB, İstanbul, 2000
 37. M. Başak, S. Çakırer, E. Uysal, A. Mutlu. Nörofibromatozis Tip I: Farklı İki Prezentasyon. I. Ulusal Manyetik Rezonans Kongresi, P35, İzmir, 2000
 38. S. Çakırer, M. Başak, E. Uysal, G. Meltem Galip. Oral antikoagülan tedaviye sekonder servikal hematomyeli gelişimi: Olgu sunumu. I. Ulusal Manyetik Rezonans Kongresi, P37, İzmir, 2000
 39. M. Başak, M. Bankaoğlu, E. Uysal, S. Alkan. Nazolakrimal kanal varyasyonlarının BT ile değerlendirilmesi. 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, P 112, Antalya, 1999.

D. Diğer Yayınlar:

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 1. Pocket Radiologist- Girişimsel En Sık 100 Tanı isimli kitabın Türkçe çevirisi. Çeviren; Ender Uysal (Çeviri editörü; Prof. Dr. Okan Akhan).
 2. Nöroradyoloji Atlası (Teaching Atlas of Brain Imaging; Nancy J. Fischbein, William P. Dillon, A. James Barkovich). İsimli kitabın Tükçe çevirisi. Bölüm IV, Vasküler/İskemik Bölüm çevirisi; Ender Uysal. (Çeviri editörü; Prof. Dr. M. Masum Şimşek, Doç. Dr. Adbülhakim Coşkun).
 3. Ultrasonda Ayırıcı Tanı: Öğretim Atlası (Guenter Schmidt): Çeviri Editör Yardımcıları: Ender Uysal, Mehmet Ertürk. (Çeviri editörü; Doç. Dr Muzaffer Başak, Uzm. Dr. Alper Özel)

Cahit Güçlü

TNRD